איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סקר היסטורי

  עריכת סקר היסטורי באתרים מזוהמים בין אם מדובר בזיהום גז, זיהום מים או קרקע מזוהמת כולל תהליך של איסוף מידע מדויק לגבי אופי הפעילות אשר בוצעה בו בעבר ומתבצעת בהווה. המידע אשר נלקח ממסמכים ונתונים יעזור לאמת חשדות לגבי זיהום המקום, באילו חומרים הוא זוהם וכיצד ניתן לשקם את הקרקע.

  כאשר עורכים סקר קרקע היסטורי באתר הנחשד כמזוהם מקבלים לא רק תמונה מדויקת לגבי אופי הזיהום, כי אם גם בסיס מקצועי ומוסמך לפתיחת הליכים משפטיים בכל הקשור בתכנון ובנייה, בדיקת נאותות, תהליכי מכירת קרקע של חברות בעלות קרקעות וייעוד עתידי לשטח הקרקע המדובר.

  ביצוע סקר היסטורי

  עריכתו של סקר היסטורי כוללת מספר שלבים:

  • איסוף מידע הכולל נתונים, מסמכים וכל תיעוד הקשור לאופי הפעילות באתר בעבר ובהווה.
  • עריכת סיור באתר המזוהם על מנת לבחון את הנתונים והתיעוד שהתקבל.
  • הגשת דו”ח סקר היסטורי מפורט על בסיס איסוף המידע ועריכת הסיור עם ניתוח מלא של מזהמים, מקורם והשפעתם על הסביבה כולה. הדו”ח מפרט גם על תכנית חקירה הכוללת דיגום קרקע, דיגום ערימות, סקר גז קרקע ועוד.

  שלב א’ – איסוף מידע

  שלב זה הינו קריטי ביותר ויש לבצעו באופן מפורט ומעמיק. הנתונים הנאספים נבחנים היטב ומסווגים לנתונים רלוונטיים ונתונים לא רלוונטיים והוא כולל ארבעה חלקם:

  • נתוני רקע – שם האתר, כתובתו המדויקת הכוללת מספר גוש וחלקה, השימוש בקרקע עצמה, מתי החל השימוש באתר, מהו המעמד החוקי של הקרקע ומיהם בעליו.
  • נתונים פיזיים – בחינת סוג הקרקע, בדיקת כמות המשקעים השנתית אשר קיימת בו, מיקומו ביחס לאתרים אחרים הנמצאים בסביבתו, בדיקה טופוגרפית של הימצאות ערוצי מים ונחלים באזור, מערכות השקיה, מערכות ניקוז וביוב, תעלות מי גשמים, מהו הכיסוי העליון של הקרקע, האם ישנם אזורי חלחול של מים ואזורים רגישים לזיהום מדלקים ולחומרים מסוכנים.
  • הפעילות באתר ובסביבה – חלק זה עוסק באיסוף נתונים על הפעילויות השונות המבוצעות במקום בין אם מדובר עם פעילות תעשייתית, חקלאות, מסחר או מגורים. הנתונים מתקבלים מאיסוף מסמכים הכולל היתרי בנייה, היתרי רעלים, רישיון עסק, אישורים לפינוי חומרים מסוכנים, דו”חות הידרולוגיים, ניתוחי שפכים, סקר גיאוטכני, דיגום קרקע, נתונים לגבי שימוש בפסולת מסוכנת בעבר ובהווה, מחסנים ואתרי אחסון של פסולת, תהליכי ייצור (אם מדובר בקרקע לשימוש תעשייתי), בחינת כל דרכי הגישה אל האתר, בדיקה מדויקת של כבישים ודרכי עפר המובילים אל האתר, עריכת תרשים של מערכת הביוב ותשתיות תת קרקעיות, מתקני עזר כמו גנרטורים ומדחסים ואחסונם, בחינת תקלות וכשלים בעבר עד למרחק של 150 מטרים מן האתר ובדיקת תוצאות הדיגומים.
  • מיפוי האתר – איסוף מפת אתר, מפה טופוגרפית, מפה גיאולוגית, מפת אתרים רגישים הנמצאים בסביבה, תרשימים ותצלומי אוויר בהפרשים של 5 שנים מיום הקמת המקום.

  שלב ב’ – עריכת סיור ובחינת נתונים

  לאחר איסוף הנתונים המקיף יש לבצע סיור באתר, מילוי שאלונים וסבב של ראיונות. שלב זה כולל שלושה חלקים:

  • סיור באתר – עורך הסקר יסייר באתר וייבחן את כל הנתונים אשר נאספו בחלקו הראשון של הסקר. עורך הסקר יתמקד באזורים חשודים כמזוהמים, יבצע הרמת מכסים כולל בורות ספיגה, איגום, שפכים וניקוז ויבחן בדקדוק מפגעים חשודים כמו צנרות, מכלים פגומים וכלי אחסון שונים.
  • מילוי שאלונים – באתר יבוצעו שאלונים אחידים גם אם מדובר על אנשים בדרגות שונות. כל אדם הממלא שאלון יציין את שמו המלא, תפקידו, הוותק שלו, תחום אחריותו ותפקידים נוספים שאותם הוא אייש בעבר.
  • ראיונות – עורך הסקר יראיין את מנהל האתר וחמישה עובדי מפתח בעלי ותק הכי גבוה אשר מכירים את ההיסטוריה של הקרקע ושימושיה. את הראיונות יש לתמלל ולהכניסם לדו”ח הסופי.

  דרישות והנחיות של המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר קרקע היסטורי

  שלב ג’ – הגשת הסקר

  זהו השלב האחרון בביצוע סקר היסטורי והוא כולל חמישה חלקים:

  • ניתוח מידע – על פי המתודולוגיה של המשרד להגנת הסביבה “מודל תפיסת אתר”. הניתוח יכלול פירוט והגדרה של קולטנים רלוונטיים בעבר, בהווה ובעתיד של האתר החשוד כמזוהם, איור של מקורות זיהום, דרכים אשר בהם מגיע הזיהום בין אם דרך מים, גז או קרקע, חשיפת זיהום לצמחייה, בעלי חיים, בני אדם ומקורות מים. ניתוח זה יפרט את סוגי המזהמים והכמות המוערכת שלהם, סוגי תשתיות למניעת זיהום הקיימות בשטח וקביעת פוטנציאל הזיהום בהתייחס לכל המשתנים שר נבדקו בשלב איסוף הנתונים.
  • עריכת מסקנות –  כאשר נמצא כי ישנו פוטנציאל לקרקע מזוהמת באתר יש להעריך מהו גובהו; האם מדובר בזיהום בינוני או גבוה. עורך הסקר יפרט אילו אזורים נמצאים בסיכון לזיהום גבוה ואילו ברמת זיהום בינונית והאם ישנם אזורים שלא נבדקו כלל.
  • הכנת תכנית לחקירת הקרקע – עורך הסקר יכין תכנית חקירת קרקע בהתאם לכל הנתונים והמסקנות שנאספו עד כה שתכלול: רשימת חומרים מזהמים, רשימת חומרים מסוכנים אשר זיהמו את הקרקע, טבלאות מפורטות של בדיקות גז פסיבי, דיגום קרקע וגז אקטיבי. בנוסף, תכלול התכנית מפה עם מיקומים של בדיקות לחקירת קרקע.
  • הגשת הדו”ח – בשלב זה מוגש דו”ח הסקר ההיסטורי עם כל המידע אשר נאסף בו כולל מפות, תרשימים וצילומים באופן מסודר. הדו”ח מוגש בשני העתקים קשיחים ועותק אחד אלקטרוני עם אישור חתימת העורך כי הוא זה אשר הכין באופן בלעדי את הסקר.
  • בדיקת הדו”ח על ידי המשרד להגנת הסביבה – הדו”ח יעבור בדיקת שלמות בשלב הראשון אשר יקבע האם כל המידע הנחוץ מופיע בו בצורה הנדרשת ואז ניתן יהיה להעביר אותו לבחינה מקצועית.

  הגשת סקר היסטורי

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ