איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סקר קרקע היסטורי

  סקר קרקע בצפון | סקר קרקע במרכז | סקר קרקע בדרום

  ביצוע סקר היסטורי בקרקעות החשודות כמזוהמות לפי דרישות המשרד לאיכות הסביבה וכשלב מקדים לפעולות סקרי קרקע.

  מטרת הסקר ההיסטורי היא איסוף כל המידע הקיים לגבי זיהום קרקע פוטנציאלי באתר ופרמטרים שונים המאפיינים את האתר. הסקר כולל בדיקה מקיפה מול משרדי הממשלה והרשויות, סיור בשטח, איסוף עדויות ומסמכים המעידים על פעילות מזהמת אפשרית, סקירות, תצלומים ומפות של האתר. כמו כן נערכת סקירה הידרולוגית של מצב מי התהום וחתך גיאולוגי לאפיון שכבות הקרקע. בסיום התהליך מוגש דו”ח סיכום סקר היסטורי אשר מצביע על רמת הפוטנציאל להיצאותם של הזיהומים בקרקעות אשר נבדקו.

  שלבי סקר היסטורי

  איסוף מידע ומסמכים

  כשלב ראשון של סקר היסטורי איזיטופ מבצעת איסוף מידע רלוונטי לגבי האתר מגורמים שונים כגון השלטונות המקומיים, רשויות, גופים ומוסדות תכנון כל גורם אחר בעל זיקה לאתר. המידע יכלול נתוני רקע, נתונים פיזיים, טופוגרפיים והידרולוגיים, פרטים לגבי הפעילות באתר ובסביבתו ומיפוי השטח כולל מפות תצלומים ותרשימי אוויר.

  סיורים ותשאול

  על בסיס המידע שהתקבל בשלב הראשון של סקר קרקע היסטורי תערוך החברה סיור פיזי באתר על מנת לבחון את הנתונים בשטח ולאתר מפגעים בסביבה החשודים כמזהמים. במהלך הסיור תבוצע הרמת מכסים של תעלות ניקוז, בורות סופגים, בורות איגום, איסוף פסולת, שפכים, ומפרידי שמן. ממצעי הסיור יתועדו באופן מפורט בדו”ח הסיור. שלב הסיור אינו כולל קידוחים של דיגום קרקע או סקר גז קרקע. בנוסף במידת הצורת איזיטופ מרעיינת גורמים שונים רלוונטיים כגון עובדי האתר, מפעילי אתרים סמוכים ועובדי הרשות המקומית על מנת לקבל מידע נוסף או להבהיר נתונים שנאספו קודם.

  דו”ח סקר היסטורי

  דו”ח סקר קרקע היסטורי מציג את הנתונים אשר נאספו בצורה מובנית וכולל בתוכו את ניתוח המידע ואפיון מוקדם של זיהומי הקרקע באתר תוך התייחסות לסוגי הזיהומים ומקורותיהם, מיימדי השימוש בחומרים המזהמים באתר והשפעות אפשריות על איכות הסביבה ובריאות האוכלוסייה. על בסיס הניתוח קובע הדו”ח את רמת הפוטנציאל לזיהום הקרקע באתר והוא משמש בסיס להמשך הפעולות הנדרשות בתהליך נרחב יותר של סקר קרקע, טיהור ושיקום קרקעות מזוהמות.

  תכנית לחקירת קרקע

  תכנית לחקירת קרקע מהווה חלק מדו”ח הסקר ההיסטורי והיא כוללת את תכנית הבדיקות הפיזיות של הקרקע המזוהמת בהתאם לממצעים שנאספו עד כה. תכנית זו מפרטת את הפעולות הדרושות לקביעה מדויקת של סוגי ורמות זיהום הקרקע. פעולות אלה יכולות לכלול סקרי קרקע שונים לרבות דיגום קרקע וערמות, דיגום גז קרקע ובדיקות מי תהום על פי הצורך.

  הגשת הדו”ח

  דו”ח סקר קרקע היסטורי מוגש לבדיקה ואישור על פי ההנחיות של המשרד לאיכות הסביבה המתייחסות לאיסוף נתונים ראשוניים בקרקעות החשודות כמזוהמות.

  בין הפרויקטים שכללו סקר היסטורי

  שיקום קרקע – שדה התעופה באילת

  חברת “איזיטופ” ניהלה את עבודות שיקום הקרקע בשדה התעופה הישן באילת. שדה התעופה עבר הסבה לטובת הקמת פארק טרמינל חדש. תחילה נערכה סדרת סקרי קרקע כולל סקר היסטורי לקביעת פוטנציאל והיקפי הזיהום. העבודות בשטח הקרקע המזוהמת בוצעו בשיטות ייחודיות ובשילוב טיפולי קצה לפירוק המזהמים בקרקע, פינויים קרקעות מזוהמות על ידי מערך השינוע היעודי של החברה.

  עוד על פרויקט שיקום קרקעות באילת >

  קרקע מזוהמת ביוקנעם

  חברת “איזיטופ” ביצעה פרויקט שיקום קרקע מקיף ביוקנעם. תהליך שיקום הקרקע כלל בין היתר סקר קרקע היסטורי, אפיון האדמה המזוהמת ופינוי מסיבי של ערימות אשר נחפרו באתר.

  עוד על פרויקט קרקע מזוהמת ביוקנעם >

  סקר קרקע מזוהמת בבאר שבע

  חברת “איזיטופ” ביצעה סקר היסטורי ואפיון קרקע מזוהמת עבור חברת “אספלט דרום” במתחם מגרש כלי רכב בבאר שבע. האפיון כלל עריכת סקרי קרקע וקידוחי קרקע מזוהמת בליווי המשרד להגנת הסביבה.

  עוד על סקר קרקע מזוהמת בבאר שבע >

  סקר קרקע בכרמיאל

  כחלק מפרויקט שיקום קרקע מזוהמת בכרמיאל בצענו עבודות איפיון ושיקום עבור חברת “טורג” בכרמיאל כאשר באתר בוצעו בדיקות מקיפות אשר כללו – סקר היסטורי, סקר קרקע, קידוחים, ליווי וייעוץ סביבתי עד לקבלת מסמך NFA מהמשרד להגנת הסביבה.

  עוד על סקר קרקע בכרמיאל >

  הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר היסטורי

  הנחיות לביצוע סקר היסטורי

  הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

  הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות

  הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי

  הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע


  אדמה מזוהמתזיהום מי תהוםזיהום קרקעסקר היסטוריסקר קרקעסקרי קרקע

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ