PRP – פתרון לזיהומי שמנים ודלקים בים וביבשה

שיטת PRP מכוונת להציג טכנולוגיה חלופית, המיועדת לפתרון בעיות סביבה שמקורן בשפכי פחמימות וזיהום קרקעות באזורים של שפך והפקת דלק וגז טבעי.

המאמצים לשיקום שנעשו בעבר, שריפה והפרדה, אינם מניבים תוצאות רצויות ואינם עומדים בכללים הגבוהים המיועדים להבטיח שמירה על איכות הסביבה.

PRP היא טכנולוגיה חדישה לבקרה וטיפול בשפכי דלק ושמן הנובעים מזיהומי קרקע וזיהומי מים. השיטה עובדת באמצעות מוצר תגובתי לשפכי פחמימות שאינו מכיל חומרים רעילים או מסוכנים על פי תקנות 261.24 CFR גרסה 40, או רשימת SARA  סעיף 313.

הצעת מחיר

שיקום ביולוגי עם PRP

 • PRP הינו מוצר הפותר בעיות הנוגעות לזיהומי שמנים על פני מים ויבשה.
 • PRP מיוצר על ידי Petrol Rem Inc. מפיטסבורג, ארה”ב.
 • המוצר מכיל שעווה וטלק מועשרים במזון לחיידקים והוא משמש כמצע טבעי לתרביות חיידקים כאשר מפזרים אותו על שפכי פחמימות.
 • PRP מיועד לספוח שמנים בצורה מהירה ולצבור אותם.
 • מוצר זה מגביר את הפגיעה בנפח הפחמימות באמצעות צמיחה ביולוגית.

בשלב הראשון הוא משחרר חומרי מזון המאיצים צמיחה של מיקרואורגניזמים בעת מגע עם שמן. בשלב הבא השמנים מעובדים על ידי המיקרואורגניזמים לפחמימות בעלות מולקולה קצרה יותר שמתמזגת בטבע.

PRP פתרון לזיהומי שמנים

תכונות ה – PRP

 • מוצר תגובה לשפכי פחמימות.
 • פחמימה סופחת שמנים.
 • חומר לא רעיל ולא מסוכן.
 • העצמה של חיסול אשפה באופן ביולוגי.
 • מונע התנדפות.
 • חומר יעיל לטיפול בשפכי שמן מתפשטים, מים מתוקים ומי ים. גם טיפול יחיד מראה את הכרסום הביולוגי בזיהום ולאחר השימוש בו, המוצר מחסל את עצמו.
 • מוצר שיקום ביולוגי אשר מעוצב במיוחד ורשום במינהל הגנת הסביבה האמריקאי מאז 1990.
 • PRP הוא חומר אולופילי – סופח שמנים.
 • PRP הוא חומר הידרופובי – לא מסיס במים.
 • משקלו הנמוך של PRP גורם למוצר להישאר על פני המים, דבר אשר מאפשר לו לספוג את השמן הצף ואז ניתן לסלקו ידנית למתקן יבשתי. במתקן זה יימשך תהליך עיכול השמנים על ידי מיקרואורגניזמים הכלולים במוצר.

תרשיפ פעולת PRP

יתרונות השימוש ב PRP

 • היות והמוצר אינו שוקע והוא דוחה מים גם לאחר ספיגת השמן, יש ל PRP יתרונות ניכרים:
 • מאפשר ניקוי מהיר.
 • מאפשר טיפול מרחוק בשטחים קשים לגישה כמו אדמות ביצה. הנחת PRP במקום המטופל תגרום לעיכול השמנים על ידי החומר ותמזער את אפקט הרעילות.
 • PRP מפחית את האפשרות שחיות בר וצמחים בטבע יכוסו בשפכי שמנים כפי שקורה בדלקות חמורות.
 • הנזק לחופים ממוזער על ידי מניעת הזיהום לחדירה מתחת לפני השטח.
 • אם ישנו צורך בסילוק תרכובת ה – PRP ניתן להעלות את התרכובת לקרקע לצורך המשך עיכול ביולוגי.