פרויקטים

פינוי קרקע מזוהמת, מתחם ‘אגד’ קרית חיים

קטגוריה: אתרי בניה

תאריך ביצוע הפרויקט

2013

על הפרויקט

איזיטופ אקולוגיה ו- ‘ג.ל.נ.’ זכתה בטיהור מתחם תחנת הדלק בתחנת “אגד” בקריית חיים.

פרויקט הטיהור יימשך כחודש ימים ובמהלכו יוחלפו התשתיות במקום.

הקרקע המזוהמת הועברה לטיפול ביולוגי באתר “האפעה” במישור רותם.

Logo