שיקום קרקעות מזוהמות בדלקים

אדמה מזוהמת

פרויקט טיהור ושיקום קרקעות מזוהמות בדלקים של חברת תש”ן

חברת איזיטופ וי.ר.א.ם. תשתיות זכו בפרויקט טיהור ושיקום קרקעות מזוהמות בדלקים של חברת תש”ן.

הקרקע המזוהמת תיחפר ותשונע ליעדי טיפול והטמנה מאושרים בפיקוח המשרד להגנת הסביבה.

Logo