שיקום קרקעות מזוהמות – מתחם כורדני

טיהור קרקע מזוהמת - פרוייקט כורדני

איזיטופ זכתה בביצוע פרוייקט טיהור מתחם הכורדני בשטח כולל של 800 דונם בקרית מוצקין. שטח שהתפנה בשנים האחרונות מבסיסי צה״ל . לאחר סיום עבודות טיהור הקרקע המזוהמת ושיקום האתר, ישווקו הקרקעות במתחם זה למגורים, מסחר ומוסדות ציבור. בשיתוף שיכון ופיתוח ועיריית קרית מוצקין. זהו פרוייקט השיקום והטיהור הגדול מסוגו שמתבצע בישראל.

וידאו ותמונות הפרויקט

שיקום קרקע - פרוייקט כורדני

טיהור קרקע - פרוייקט כורדני

טיהור קרקע מזוהמת - פרוייקט כורדני

Logo