קידוח קרקע מזוהמת

קידוח קרקע מזוהמת

סקר קרקע בצפון | סקר קרקע במרכז | סקר קרקע בדרום

חברת איזיטופ מספקת שירותי קידוח ודיגום בקרקעות החשודות כמזוהמות, כחלק מסקר קרקע, באתרים מזוהמים בכל רחבי הארץ.

אחד החלקים החשובים בביצוע סקר קרקע באתר החשוד כמזוהם הוא ביצוע קידוחים בשטח ודיגום הקרקע מגלעיני הקידוחים.

ראשית, נקבעת רשת של קידוחים ובהתאם לכך נקבע גודל השטח המיוצג ע”י כל קידוח, וזאת לפי תקן NVN 5470 ההולנדי. הקידוחים ממוקמים כך שקיים קידוח אחד לפחות במקומות החשודים כמזוהמים ביותר באתר.

בהמשך, עולה לעיתים צורך לבצע קידוחים נוספים על מנת להגדיר באופן חד יותר את גבולות פלומת המזהם בקרקע. שיטת פעולה זו מאפשרת לבצע מאוחר יותר פינוי\טיפול של הקרקע המזוהמת בלבד כך שמתקיים פתרון יעיל לזיהום וזאת תוך הימנעות מבזבוז משאבים על טיפול בקרקע שאינה מזוהמת.

קידוח דיגום קרקע

הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע קידוח קרקע מזוהמת

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

סקר קרקע הוא בדיקה פיזית של הקרקע אשר מתבססת על מידע קודם שנאסף בשלבים הראשונים של הליך הסקירה והחקירה של הקרקע. מטרתו של סקר הקרקע מקצועי הוא לאפיין באופן מלא את הקרקע ואת הסיכון הנשקף מהמזהמים המצויים בה לסביבה ולבריאות הציבור.

להורדת הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע >>

סקר היסטורי

הנחיות לביצוע סקר היסטורי

אפיון האתר, באמצעות עריכת הסקר ההיסטורי, מהווה גם בסיס מקצועי להליכים שונים בעלי משמעות מקצועית ומשפטית, לרבות הליכי תכנון ובניה כגון קביעת ייעוד ושימושי קרקע וכן הליכי מכירה ומיזוג של חברות ונכסים, בין היתר, במסגרת בדיקות נאותות.

להורדת הנחיות ביצוע סקר היסטורי >>

הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע

הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע

בשנת 2004 ,פרסם המשרד חוברת הכוללת את ערכי הסף הראשוניים למזהמים בקרקעות. .עדכון הטבלה שבהנחיות אלה כולל עדכון הערכים לחומרים שנכללו בטבלאות משנת 2004 ,בתוספת של
חומרים מזהמי קרקע נוספים.

להורדת הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע >>

הנחיות מקצועיות לדיגום אוויר תוך מבני לבחינת חדירת גזי קרקע למבנה​

הנחיות מקצועיות לדיגום אוויר תוך מבני לבחינת חדירת גזי קרקע למבנה

ביצוע דיגום אוויר תוך מבני לבחינת נוכחות גזי קרקע במבנה. ההנחיות מתייחסות להיבטים הטכניים הנוגעים לביצוע הדיגום הנדרש לפי ההנחיות המקצועיות למיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע.

להורדת הנחיות לדיגום אוויר לבחינת חדירת גזי קרקע >>

הנחיות מקצועיות לשימוש במכשיר MIP בחקירת קרקע​

הנחיות מקצועיות לשימוש במכשיר MIP בחקירת קרקע

בהנחיות אלו יפורט האופן המקצועי שבו שבו יש לעשות שימוש במכשיר MIP המשמש לסריקה ואיתור מזהמים בתת הקרקע. השימוש במכשיר נועד לשיפור החקירה הראשונית של הקרקע.

להורדת הנחיות לשימוש במכשיר MIP >>

הסמכת מעבדות לבדיקת TPH ודיגומי ערימה

הסמכת מעבדות לבדיקת TPH ודיגומי ערימה

שינוי מהותי לגבי שיטת האנליזה של TPH. השינוי כולל מעבר בין שיטה 418.1 לשימוש בשיטת 8015 – EPA על מנת לאפשר ביצוע סקר קרקע מקצועי ודיגום ערימות.

להורדת הנחיות בנושא הסמכת מעבדות לבדיקות TPH >>

Post a comment