שיקום קרקע מזוהמת – מתחם כורדני

שיקום קרקע בקרית מוצקין

טיהור ושיקום קרקע מזוהמת במתחם כורדני בקריית מוצקין.

מתחם כורדני הוא בסיס צה”ל בצפון מערב של קריית מוצקין שפונה. הקרקע יועדה למגורים ומשרד הבינוי והשיכון יצא עם מכרז גדול של מגרשים, פרויקט שאמור לשווק בסופו של דבר  כ-1200 דירות.

לפני תחילת הפרויקט בוצעו במקום סקרי קרקע לאיתור ואפיון זיהומים ולאחר מכן טיפול באדמה מזוהמת ופינוי פסולת מהמתחם.

העבודות שבוצעו על ידי צוות איזיוטופ:

  • מחזור פסולת בניין
  • פינוי פסולת מהמתחם המזוהם
  • ביצוע דיגום וקידוחים בקרקע המזוהמת
  • ביצוע טיפול ביולוגי

תמונות מפרויקט השיקום

שיקום קרקעטיפול באדמה מזוהמת
שיקום אדמה מזוהמתבדיקת קרקע מזוהמת
20150617_142444בדיקת אדמה מזוהמת
סקר קרקע מזוהמת דיגום קרקע
טיפול באדמה מזוהמתסקרי קרקע
בדיקת אדמה מזוהמתסקרי קרקע

אדמה מזוהמתטיהור אדמה מזוהמת

שיקום קרקע לבניהדיגום קרקע וערמות

דיגום אדמה מזוהמת דיגום קרקע

דגימת קרקעות מזוהמות

Logo