איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  קליטת קרקע מזוהמת

  חברת איזיטופ מציעה ללקוחותיה שירותי פינוי וקליטת קרקע מזוהמת ביעדי הקצה השונים בהתאם לנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

  תחום סילוק פסולת וחומרים מסוכנים בתקנות רישוי העסקים, קובע כי, קרקע אשר נמצאים בה חומרים מסוכנים בריכוז העולה על ערך סף מסוים המוגדר בחוק, צריכה להיות מסולקת על מנת לשמור על בריאות הציבור. סקר סיכונים IRBCA – Israel Risk Based Corrective Action, אשר נערך במטרה לבחון סיכונים סביבתיים שמקורם בזיהום קרקע או מי תהום, גם הוא משמש כלי לקביעת ערכי יעד, המגדירים מתי קרקעות צריכות לעבור טיפול או פינוי מהאתר המדובר.

  קיימות מספר דרכים לטיפול באדמות המזוהמות. אפשרות אחת היא פינוי קרקע מזוהמת מהאתר, הובלתה לאתרי פסולת יעודיים, וקליטתה על ידי אתר הטמנה מורשה. שם, משתמשים באדמה זו לצורך כיסוי פסולת. אפשרות נוספת, הינה תהליך טיפול ביולוגי, המאפשר את השבת האדמה לשימוש חוזר במספר ענפים. חשוב לציין כי חל איסור מוחלט להטמין קרקע מזוהמת באתרי פסולת מעורבת או יבשה שלא כחומר כיסוי, וזאת על פי רישיון עסק המטמנות.

  אישור מנהל לפינוי קרקע מזוהמת

  החוק קובע כי פינוי האדמות המזוהמות מהאתר צריך להתבצע בהתאם לאישור מנהל לפינוי קרקע מזוהמת. אישור זה ניתן במקרים הבאים:

  • כאשר קיים הצורך לפנות קרקעות מזוהמות מהאתר להשבה ישירות ליעד קצה
  • פינוי קרקע מזוהמת למתקן בו יבוצע הטיפול בזיהום (לפני ההשבה)
  • שינוע קרקע מזוהמת אשר עברה טיפול נגד המזהמים מאתר הטיפול לאתר ההשבה
  • מקרים דחופים או חריגים

  לעיתים, הטיפול בזיהום הקרקע מנוהל בתחומי האתר המזוהם, אך במנותק מהקרקע (על ידי יריעות פלסטיק ייעודיות). טיפול זה נקרא On-Site. לעומתו, טיפול המתבצע בתחום האתר ואינו מופרד מהסביבה (כלומר תוך אינטראקציה עם מכלול הגורמים הקיימים באתר) נקרא In-Situ. המקרים הללו אינם כלולים באישור מנהל לפינוי קרקע מזוהמת והם מתנהלים על פי ההנחיות המקצועיות ואמות המידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום – מסמך רשמי אשר ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה.

  יעדי קצה לקליטת קרקעות מזוהמות

  באופן עקרוני קיימים שני סוגים עיקריים של יעדי קצה ולכל אחד מהם ערך סף שונה לקליטת קרקעות מזוהמות. אם הקרקע אינה עומדת בערכי הסף הנקבעים יהיה צורך לבצע בה טיפול, קודם קליטתה ביעד.

  השבה (שימוש חוזר)

  בין יעדי הקצה אשר הוגדרו כמתאימים לשימוש חוזר בקרקע מזוהמת אפשר למצוא מטמנות. בהן, ניתן לעשות השבה לכיסוי. בנוסף, מורשה השימוש באדמה מזוהמת, עבור תשתיות כבישים או בתהליך הייצור של מלט לבניה.

  אתרי פסולת רעילה

  ביעד קצה זה דואגים להטמין את האדמה המזוהמת או לשרוף אותה ללא השבת אנרגיה. יעד זה אינו דורש אישור מנהל, אולם הוא נחשב כברירה אחרונה במקרים שלא ניתן לטפל בקרקע המזוהמת בדרך אחרת. אתרים אלה דורשים את אישור המשרד להגנת הסביבה לפני הקליטה להטמנה.

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ