איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  פירוק והובלת אסבסט

  אסבסט הוא אחד מהחומרים המוגדרים כמסוכנים לאדם ולסביבה. בניגוד לחומרים אחרים, האסבסט יוצר זיהום כאשר הוא מתפורר, הסיבים שלו משתלבים באוויר והצורה המסוכנת ביותר שלו היא אבק ופירור. לכן דווקא תהליך פירוק והובלה של אסבסט, שנועד למנוע זיהום וסכנה, יכול ליצור תהליך של זיהום גדול הרבה יותר. בדיוק מהסיבות הללו, הוציא המשרד להגנת הסביבה מספר חוקים ותקנות המנחים כיצד להתעסק עם אסבסט.

  עובדים מקצועיים

  לפני כניסה לתהליך הפירוק והגשת תכנית, יש לפנות לגורמים מקצועיים המורשים להתעסק עם אסבסט ומבינים את כל הסיכונים והדרישות הנכרכות בעבודה עימו. לשם כך יש למנות סוקר אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה הרצויה שיהווה גם כקבלן בעת ביצוע העבודה. יש לוודא שלאדם זה יש רישיון ולדרוש את הצגתו בעת המפגש על מנת שלא לשכור אדם שאינו מתאים לעבודה (בניגוד לחוק).

  בנוסף לסוקר אסבסט מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה, יש מנות מעבדה לדיגום סיבי אסבסט באוויר. מעבדה זו, בדומה לקבלן, צריכה להיות בעלת תעודת הסמכה לביצוע העבודה על ידי המשרד להגנת הסביבה ולהציג את הרישיון בטרם תחילת התהליך. הצורך בדגימות אוויר יפורט בהיתר העבודה שיינתן מהמשרד להגנת הסביבה, במידה ויהיה בהן צורך, יפורט בהיתר העבודה גם בדיוק מתי איפה וכיצד לעשותן בתהליך העבודה.

  תכנית עבודה

  לאחר מינוי קבלן עבודה באסבסט ומעבדה דוגמת מורשים, יש להכין תכנית עבודה מפורטת המדברת על העבודה המתוכננת. בנוסף לתכנון העבודה, התכנית המדוברת צריכה להציג את אתר העבודה בתרשים באופן מפורט וממופה בצירוף תמונות. בנוסף יש לכלול טפסים רשמיים וחתומים המאשרים מצד בעל הנכס כי הוא ממנה את קבלן האסבסט ועובד מטעמו ואת המעבדה הדוגמת. לאחר הגשת התכנית, יוחזר תוך 30 יום מהמשרד להגנת הסביבה היתר המכיל הנחיות ותנאים לעבודה.

  לפני ביצוע התכנית בהתאם להנחיות הרשמיות, יש לוודא שלא יהיו אנשים בטווח של 50 מ’ מהאתר בו נעשית העבודה ויש לגדר את האזור למניעת הגישה לאנשים, יועבר תדריך לצוות הפועל ברשותו של העובד מטעם קבלן האסבסט וינקטו אמצעי זהירות מול החומר עצמו על מנת למנוע פיזור אבק ופיזורו באוויר (למשל פיזור מים על האסבסט או חומר מדביק אחר).

  ביצוע פירוק והובלת אסבסט

  לפני ביצוע עבודה יש לאטום את האתר למניעת דליפת החומר לאוויר ומחוץ למבנה. חשוב להימנע בכל דרך מעשיית פעולה עלולה לגרום לפיזור אבק כמו שבירה, ניסור או חיתוך האסבסט. פירוק אסבסט צריך להיעשות בצורה העדינה והכי פחות מסוכנת האפשרית. לאחר פירוקו יש לאחסנו במכלים שנועדו לכך ויכולים להכיל את החומר המסוכן ולהגן מפניו. לאחר האחסון הבטוח של האסבסט יש לקפל את כל אתר העובדה כולל ציוד מגן ויריעות ניילון שהיו במגע פוטנציאלי עם החומר ולאחסנם באריזת פסולת.

  ניקוי אזור העבודה צריך להיות יסודי ועל כן צריך לנקות את כל האתר משאריות אסבסט שאולי התפזרו בו בזמן זה כולל מעבר עם מטלית לחה על המקומות החשופים לתהליך העבודה והשלכתה לאריזת הפסולת בצורה בטוחה.

  לאחר ביצוע הפירוק בהצלחה יש להוביל את החומר המסוכן ברכב סגור אל אתר הטמנת אסבסט בעל רישיון מהמשרד להגנת הסביבה להטמנת אסבסט. באתר העבודה יש לבצע דגימה לאיתור רמת אסבסט באוויר, במידה והרמה עומדת בדרישות יהיה ניתן לאכלס מחדש את האזור.

  בסיום העבודה הקבלן יוציא למזמין אישור על ביצוע וסיום העבודה אשר לאחריו גישה לאדם תהיה מותרת למקום העבודה. זאת כמובן אחרי וידוא כי פסולת האסבסט פונתה והוטמנה בהתאם לתקנות וכי הדגימה שנעשתה ע”י המעבדה מאפשרת זאת. בתום אלו יש להגיש תוך שבועיים דוח מסכם למשרד להגנת הסביבה. בגישה לכל עבודה עם אסבסט יש לקרוא בפירוט את ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה ולהיוועץ עם מומחה מורשה.


  אסבסטבין שירותינוהובלת פסולתהטמנת פסולתהרשות להסמכת מעבדותמחזור פסולת מסוכנתפסולת מסוכנת

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ