פירוק אסבסט

שירותי פירוק, פינוי והטמנת גגות, צינורות, מבני ומוצרי אסבסט. קבלו ייעוץ מקצועי של סוקר אסבסט.

סיבים של אסבסט משתחררים כאשר חלה התפוררות והתפרקות של לוחות אסבסט-צמנט, דבר אשר מהווה מפגע בטיחותי ובריאותי עבור כל הנמצאים בסביבה. סיבי האסבסט הם סיבים בעלי נוכחות שאיננה נראית לעין אך כאשר הם משתחררים הם גורמים למחלות קשות בדרכי הנשימה ולנזק בלתי הפיך לגוף. במקרים של שריפה או קריסה של גגות ישנים המכילים אסבסט-צמנט גדלה האפשרות של התפזרות סיבים המעצימה את נוכחות הסכנה. על-מנת לפרק את החומר הזה בצורה נכונה יש לקבל את שירותיו של סוקר אסבסט – מומחה אשר יכין דו”ח מפורט על כל שלבי העבודה הנדרשים וינחה את הצוות על המשך הטיפול בתחום האסבסט.

הצעת מחיר

תהליך פינוי אסבסט

תהליך פירוק ופינוי אסבסט מלוחות אסבסט-צמנט אל אתרי הטמנת אסבסט מתקיים אך ורק על ידי קבלן מורשה ומוסמך מהמשרד להגנת הסביבה לטיפול בחומרים אלו.

הכנה לפירוק לוחות אסבסט

 • ביצוע עבודת הפירוק תתואם מראש עם הגורמים השוהים במבנה ובמבנים סמוכים ברדיוס של עד 50 מטרים והמקום יגודר היטב עם שלטי אזהרה המורים על הסיכון שבחשיפה לאסבסט. כמו כן, סוקר האסבסט ינחה באופן פרטני את הסובבים לגבי זמן ההימנעות משהות במקום.
 • במבנים בהם אין תקרה מפרידה בין גג האסבסט לבין המבנה עצמו יש לפנות את כל תכולת המקום ללא יוצא דופן. אם קיים במבנה ציוד אשר לא ניתן לנתקו ולהוציאו, יש לאטום אותו ביריעות פוליאתילן כפולות ולפרוש על גבי הרצפות את היריעות הללו כדי לאפשר לשאריות החומר המפורק להיספג אליהם.
 • כל הפתחים במבנה, כולל חלונות, דלתות ומזגנים ייסגרו ויאטמו לגמרי עד לסיום עבודה.
 • לפני תחילת עבודת הפירוק יורטבו הלוחות באמצעות מים או כל חומר מורשה אחר אשר יש לו תכונות מדבקות.

פירוק לוחות אסבסט

 • בזמן עבודת פירוק הלוחות לא תותר כניסת אנשים אל המתחם מלבד הצוות המטפל אשר ימוגן בהתאם.
 • עבודת פירוק הלוחות אינה כוללת שבירה אגרסיבית בעזרת פטיש או חיתוך באמצעות דיסק מאחר ואלו גורמים להתפשטות הסיבים הרעילים באוויר ומביאים לידי עלייה ברמת הזיהום.
 • פסולת האסבסט נאספת ביריעות תעשייתיות בעלי דופן כפולה אשר אינה מאפשרת שחרור של חומרים רעילים גם לאחר ביצוע הפינוי.
 • היריעות המפונות מתויגות היטב לפי זמן ומקום בכיתוב בולט על הימצאות האסבסט בהן. בנוסף, בסיום עבודת הפירוק יוכנסו אל תוף היריעות גם פריטי לבוש המגן, מסיכות וכל ציוד אחר אשר שימש כאמצעי הגנה מפני אסבסט.
 • פסולת האסבסט מפונה אל מתקן מומחה לסילוק אסבסט-צמנט בעל רישיון להטמנה מאת המשרד להגנת הסביבה. הפסולת תפונה בכלי רכב עם תאים סגורים ואטומים בעלי שילוט הולם.

סיום עבודת הפירוק

 • בתום פינוי האסבסט יערוך הסוקר דיגום נוסף כדי לוודא שלא נותרו שאריות או סיבי אסבסט ברמה החורגת מן המותר בשטח כולו.
 • סוקר האסבסט ימלא דו”ח מפורט אשר יוגש לבעלי הנכס ולמשרד להגנת הסביבה ובו הוא יכלול תקציר תהליך הפירוק והפינוי עם תוצאות הדיגום שנעשו במקום.
 • לאחר כל התהליך תוציא החברה אישור מסודר המתיר את הכניסה והשהות לאתר אשר בו פורקו לוחות האסבסט.

חברת “איזיטופ” הינה חברה מוסמכת ומקצועית מהמשרד להגנת הסביבה לפירוק ופינוי של לוחות אסבסט-צמנט ממבני תעשייה ומבנים פרטיים במינימום זמן וביעילות מרבית.

Logo