פינוי, טיהור ושיקום קרקע מזוהמת – מחנה קסטינה

הובלת קרקע מזוהמת בקסטינה

פינוי, שיקום וטיהור קרקעות מזוהמות באזור מתחמי בסיסי צה”ל לשעבר (קסטינה) בסמוך לקריית מלאכי.

בטרם החל הפרויקט הביצועי בשטח המזוהם, בוצעו במקום סקרי קרקע מקיפים לאפיון הזיהום והתפשטותו.

עבודות השיקום והטיהור בוצעו באופן מבוקר על-ידי מומחי חברת “איזיטופ” ובשיתוף אנשי המשרד להגנת הסביבה.

ביצוע החפירות בקרקע המזוהמת מתבצע בשלבים, בכפוף לבדיקות מעבדה וניטור כל שלבי החפירה על-ידי מנהלי עבודה מומחים בתחום טיפול הקרקע המזוהמת.

ישנה חשיבות עליונה להתנהלות מקצועית הכפופה לתקנות המשרד להגנת הסביבה ובכפוף לתקנות הבטיחות והעיסוק בחומרים מסוכנים כאשר מדובר בחפירות ייעודיות.

העבודות שבוצעו על-ידי חברת “איזיטופ”

  • עבודות חפירה בקרקע מזוהמת.
  • ניטור, דיגום שטח ותיחום הדרגתי בכל שלבי החפירה.
  • ניתוח תוצאות מעבדה ותוצאות וידוא שנערכו בשטח על-ידי מנהדסי חברת “איזיטופ”.
  • הוצאת קרקע מזוהמת והובלתה ליעדי טיפול מאושרים.
  • ביצוע פינוי פסולת ומחזור מהאתר.
  • כיסוי שטחים שנחפרו תוך הידוק מבוקר.
  • ביצוע חישוף תשתיות ותכסית השטח המיועד לטיפול.

תמונות מפרויקט הפינוי, הטיהור והשיקום

שיקום ופינוי קרקע בקסטינה

דיגום קרקע מזוהמת בקסטינה

שיקום קרקע מזוהמת בקסטינה

הובלת קרקע

Logo