סקר קרקע – נווה שאנן, תל אביב

בדיקת PID בסוף שטיפה בבאר 3

באתר נווה שאנן 33 תל אביב בוצעה חקירת קרקע הכוללת סקר היסטורי ולאחר מכן סקר קרקע וגז קרקע .

בוצעו קידוחים בשיטת 15-TO, וטיפול כולל עד רגע מתן שחרור מהמשרד להגנת הסבבה.

המלצת הלקוח

חברת איזיטופ ביצעה עבורנו  סקר היסטורי וסקר קרקע, גז קרקע.

ברצוני להביע בפניכם את הערכתנו לשרות המקצועי , היעיל , המהיר שקיבלנו.

במהלך כל פרק הזמן בו טיפלתם בנו, הייתם קשובים לצרכינו וטיפלטם בנו במסירות ומקצועיות

תודה רבה

אדר’ אילן בקר, מנכ”ל ושותף אי. בי. פי

תמונות דיגום גז קרקע סבב

נווה שאנן 33 27.11.17

Logo