סקר קרקע – מט”ש אשדוד

סקר קרקע מטש אשדוד

מכונים לטיהור שפכים רבים קיימים לאורכה לרוחבה של מדינת ישראל. בשנות ה – 90 הוקמו מט”ש בודדים ובמרוצת השנים חלה התקדמות משמעותית בהקמתם וכיום ניתן לראות כי ישנם מכונים לטיהור שפכים עירוניים בקנה מידה גדול הרבה יותר. מכונים לטיהור שפכים, במיוחד באזורים עירוניים, מאגדים את מי השופכין המזוהמים אל בריכות חמצון ומעבירים אותם תהליך שבסופו ניתן יהיה להשתמש במים הללו שוב.

מכוני הטיהור מצמצמים באופן ניכר את הזיהום בנחלי הארץ והם נמצאים תחת הפיקוח המתמיד של המשרד להגנת הסביבה והרשויות העירוניות. כיום, ישנם מתקני טיהור חדישים אשר מאפשרים השקיה בלתי מוגבלת לשדות חקלאיים והקמתם מביאה לסגירה של מט”שים ישנים יותר המותירה קרקע מזוהמת ולעיתים אף בוצה תעשייתית אם המט”ש נמצא בקרבת אזורי תעשייה.

הצעת מחיר

מט”ש אשדוד

מכון לטיהור שפכים בעיר אשדוד קיים מאז שנת 2001 ולפני מספר שנים הוחלט על הרחבתו. בחלקו הישן יותר פרצה שריפת קוצים קשה שהתחוללה בבריכות החמצון הישנות שהפכו, בעקבות ההרחבה החדשה, ללא פעילות במשך שנים רבות. השריפה הייתה בקנה מידה גדול ביותר שכן האש קפצה מבריכת חמצון אחת לשנייה במהירות רבה.

פעולות כיבוי האש אשר התבצעו באזור השריפה ובבריכות החמצון כללו גם את חפירת הבוצה, ערבוב אדמת הבוצה עם חול מקומי והוספת חצץ עד אשר האש דעכה וכובתה כליל. בנוסף לשימוש באדמת הבוצה כדי לכבות את האש נעשה שימוש אף במי הקולחין של מט”ש אשדוד.

לאחר דעיכתה המוחלטת של האש נותר הצורך בטיפול בקרקע המזוהמת אשר נפגעה קשות עם האפשרות המידית של שיקום הקרקע. במאי, 2017 ביצעה חברת “איזיטופ” סקר קרקע נרחב אשר כלל דיגום קרקע בערמות הבוצה המעורבת בקרקע חולית באמצעות מכשיר PID אשר כויל באותו היום בשדה.

מטרת הבדיקה הייתה לאמוד מהו גודל הנזק אשר נגרם לקרקע והאם ישנה חריגה מתכתית או נוכחות של חומרים מסוכנים אחרים. בהתאם לתוצאות הסקר ניתן היה לקבוע מהו הטיפול הנכון ביותר עבור מט”ש אשדוד – טיפול ביולוגי, טיהור קרקע מזוהמת או שמא שילוב של השניים.

דיגום ערמות מט"ש אשדוד

Logo