איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סקר קרקע לבתי עסק ומפעלים

  סקר קרקע בצפון  |  סקר קרקע במרכז |  סקר קרקע בדרום

  ביצוע סקרי קרקע עבור מפעלים ובתי עסק על פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה.

  תעשיינים ובעלי עסקים נדרשים לפעול בשקיפות מלאה ובכפוף לחוקים ותקנות המתייחסים למניעה וטיפול בזיהומי קרקע ומפגעי איכות הסביבה. חברת איזיטופ מעניקה שירותי איכות הסביבה למגזר העסקי ולתעשייה ובמסגרתו עורכת עבור חברות ומפעלים סקרי קרקע מקיפים לאיתור זיהומים בהתאם לדרישות של המשרד להגנת הסביבה, מבצעת פעולות של טיהור ושיקום קרקעות בטכנולוגיות מתקדמות.

  קבלת רישיונות העסק והיתרים במקרים רבים מותנית בעמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה בהתאם לעיקרון “המזהם משלם”. המשרד להגנת הסביבה נוקט באמצעים רבים על מנת למנוע זיהומי קרקעות ומציג דרישות ברורות שמתייחסות לפעילות של בתי עסק ומפעלים. דרישות אלו כוללות קווים מנחים במספר היבטים:

  • פעולות למניעת זיהומי קרקע.
  • הנחיות דיווח על זיהום קרקע.
  • טיפול בגורמים המזהמים באופן מידי.
  • דרישה לשיקום קרקעות מזהמות.

  קרקעות טעונות טיפול

  קרקע אשר עלולה להוות סיכון עבור הציבור או הסביבה נחשבת לקרקע טעונת טיפול. אופן הטיפול בקרקע טעונת טיפול ייקבע על בסיס סוג ורמת הסיכון, דבר שבא לידי ביטוי בסקר סיכונים שאותו מתבקשים לערוך בתי עסק ומפעלים העובדים עם חומרים מסוכנים.

  מי ומתי חייב לערוך סקר קרקע?

  המאמצים והמשאבים אשר מושקעים בשמירה על איכות הסביבה ומניעת זיהום קרקע כתוצאה מפעילות עסקית ממוקדים בקרקעות הטעונות טיפול בהתאם לקבוצות מיקוד אשר קובעות את סדרי העדיפויות לסקרי קרקע טעונת טיפול. המשרד להגנת הסביבה הגדיר שלוש קבוצות מיקוד ופרסם הנחיות ודרישות לגבי כל אחת מהן.

  • עוסק בחומר מזהם – קבוצת עסקים רחבה שחייבת לציית להוראות מיוחדות המתייחסות לפעילות השוטפת על מנת למנוע זיהומי קרקע. לדוגמה, ביצוע בדיקות תקינות ואטימות מתקנים בתחנות דלק. על עסקים אילה חלה החובה לדווח ולטפל באופן מיידי באירועי שחרור חומרים מזהמים.
  • עוסק בפעילות מזהמת – עסקים בהם קיימת סבירות ניכרת של נוכחות מזהמים באדמה. קבוצת מיקוד זו אינם חייבת להגיש סקר קרקע היסטורי במהלך פעילותה ואילו חלה עליה חובה לערוך סקר היסטורי לפני סגירת העסק על מנת לשלול זיהום קרקע כל עוד קיימת זיקה של בעלי העסק לקרקע. כמוכן, המשרד להגנת הסביבה רשאי להציב דרישה לביצוע סקר קרקע בזמן פעילות העסק אם מתעורר חשש לפגיע בסביבה או קיים סיכון לציבור.
  • עוסק בפעילות מזהמת בסיכון – קבוצת עסקים בעלי סבירות גבוהה להימצאות מזהמים בקרקעות אשר גורמים לסיכון. קבוצת מיקוד זו כוללת נכון להיום סדר גודל של 500 עסקים בארץ וחלה עליהם חובה לבצע סקר קרקע היסטורי כתנאי הכרחי לקבלת רישיון עסק.

  היתר רעלים, רישיון עסק ואישורי בניה

  על פי חוק החומרים המסוכנים קיימת דרישה למניעת זיהומי קרקעות והיא מהווה בסיס לקבלת היתר רעלים, דרישות לביצוע סקר קרקע, טיהור אדמות מזוהמות וגם שיקום קרקעות אשר מהווים תנאים במסגרת הנהלים של קבלה או חידוש רישיון עסק.

  במקרים מסוימים קבלת היתרי בנייה גם היא מותנית בביצוע סקרי קרקע המיועדת לבנייה ושיקומה. דרישה זו יכולה להתקיים כאשר הבניה מתוכננת על קרקעות שעליהן נערכה פעילות החשודה בגרימת זיהומים.


  אדמה מזוהמתדיגום אקטיבידיגום קרקעזיהום קרקעחומרים מסוכניםייעוץ אקולוגיסקר גזי קרקעסקר היסטוריסקר קרקעסקרי קרקעקרקעות מזוהמות

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ