איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סקר קרקע – הנחיות לביצוע

  קרקעות הנחשדות בזיהום נמצאות במקומות אשר בהם קיימים אתרי תעשייה, מפעלים ביטחוניים, תחנות דלק, מטמנות לפסולת ועוד. על מנת לטפל בקרקע מזוהמת יש לערוך סקר קרקע מורחב ומדויק אשר סוקר את האדמה בכמה שלבים:

  • עריכת סקר היסטורי מקדים.
  • חקירת קרקע אשר כוללת סקר גזי קרקע, סקר קרקע וסקר מי תהום.
  • עריכת מדגם ערכי סיכון.
  • בחינת אפשרויות לשיקום קרקעות מזוהמות.

  חקירת קרקע

  הליך חקירת הקרקע הינו השלב אשר מגיע אחרי הכנת השטח על ידי סקר היסטורי. סקר זה מביא את כל המידע על פני השטח, כלומר, עורכים תעודת זהות לאורך ציר הזמן עבור הקרקע המבוקשת. לאחר הבאת כל המידע הדרוש מתחילים לבדוק בצורה פיזית את הקרקע כדי לאפיין אותה בצורה מקסימלית.

  מטרותיה של חקירת קרקע הן:

  • זיהוי המזהמים הפעילים באתר על ידי סקר גזי קרקע וסקר מי תהום. כימות של רמות הזיהום על ידי דיגום קרקע והשוואה לערכי סף.
  • השוואה מול סקר היסטורי מקדים והגדרת מסלול הוצאת מזהמים תוך ביצוע הערכת סיכונים.
  • תכנון דרכים אפשריות לביצוע שיקום קרקעות מזוהמות על ידי טיפול במספר גורמים.

  דו”ח ממצאי חקירת סקר קרקע

  בסיום כל שלבי החקירה מוגש דו”ח מפורט אשר יעביר את כלל הממצאים אל הממונים במשרד לאיכות הסביבה:

  • תכנית הדיגום אשר נערכה בשטח ונבדקה על ידי מעבדה מוסמכת בעלת תעודה ותו תקן. תכנית זו תכיל גם את המידע של שלבי הסקר ההיסטורי.
  • ממצאי החקירה, קידוח קרקע והדגימות אשר נאספו במחברת רשומות.
  • ניתוח מקיף של ממצאי הקרקע עם השוואה לניתוחי המעבדה והדגימות אשר נלקחו מול ערכי הסף של המותרים על פי חוק באתר.
  • ציון מפורש על חשד להימצאותם של חומרים נוספים אשר לא עלו ברמות הנדרשות באתר המזוהם.
  • הצגת על המידע מן החקירה בצורה מילולית, בעזרת טבלאות, מפות ממוספרות עם טווי השטח וחריגות חשודות.
  • המלצות עתידיות לטיפול באתר המזוהם הכוללות תוכניות טיפול ישירות ואלטרנטיביות.

  הממצאים אשר יעלו בעריכת סקר הקרקע הינם בעלי תוקף של 3 שנים, אלא אם חלה החמרה או דליפה מחודשת באתר לאחר עריכת הסקר. בתום 3 השנים יש לערוך סקר קרקע חדש.

  פעילות עם חומרים מזהמים מביאה לידי תוצאה של קרקע מזוהמת הגורמת לפגיעה באיכות הסביבה ופוגמת בבריאות הציבור. זיהום קרקע נגרם על ידי פעילות עם חומרים מסוכנים, שפכים, דליפות של שמנים ואף חומרי נפץ דליקים. החשיפה לחומרים הללו מהווה סכנה ממשית על ידי חדירתם אל תוך הקרקע עצמה ויוצרת מצב שבו נגרם זיהום לא רק לקרקע אלא גם למי השתייה והאדמה שבסביבה.

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ