איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סקר קרקע – הנחיות המשרד להגנת הסביבה

  הנחיות לביצוע סקר היסטורי

  אפיון האתר, באמצעות עריכת הסקר ההיסטורי, מהווה גם בסיס מקצועי להליכים שונים בעלי משמעות מקצועית ומשפטית, לרבות הליכי תכנון ובניה כגון קביעת ייעוד ושימושי קרקע וכן הליכי מכירה ומיזוג של חברות ונכסים, בין היתר, במסגרת בדיקות נאותות.

  להורדת הנחיות ביצוע סקר היסטורי >>

  הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות

  ההנחיות מתארות את הפרוצדורות לדיגום גז קרקע אקטיבי בשיטת 15-TO במטרה לקבל ממצאים אמינים ועיקביים המייצגים את תנאי האתר. בשיטה זו יש להכניס נפח מדוד של גז קרקע למכל דיגום: קניסטר מנירוסטה שעבר פאסיבציה והנתון בתת-לחץ או מכלי דיגום אחרים.

  להורדת הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות >>

  הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי

  השיטה הפאסיבית לדיגום ואיפיון גז קרקע באמצעות הדוגמים שלעיל הוכחה כיעילה לזיהוי מזהמים אורגניים נדיפים (VOC) ומזהמים או ירגנ ים חצי- נדיפים (VOC-S) בטווח ריכוזים רחב ובקרקעות בעלות מרקם שונה, כולל קרקעות בעלות מוליכות (Permeability) נמוכה (כגון קרקעות חרסיתיות, קרקעות טין וקרקעות דחוסות).

  להורדת הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי >>

  הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע

  בשנת 2004 ,פרסם המשרד חוברת הכוללת את ערכי הסף הראשוניים למזהמים בקרקעות. .עדכון הטבלה שבהנחיות אלה כולל עדכון הערכים לחומרים שנכללו בטבלאות משנת 2004 ,בתוספת של
  חומרים מזהמי קרקע נוספים.

  להורדת הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע >>

  הנחיות חקירת קרקע – חשד לדליפת מיכל או צנרת תת קרקעית​

  כפועל יוצא של תקנות המים (מניעת זיהום מים) תחנות דלק 1997 (להלן ‘התקנות’) נדרשים בעלי תחנות הדלק (או מפעיל התחנה) בביצוע בדיקות אטימות למיכלים ולצנרת התת קרקעיים בתחנה (תקנה 9) .

  להורדת הנחיות חקירת קרקע >>

  הבהרות להנחיות לביצוע סקר קרקע מתאריך 21.4.16 בעניין בדיקות TPH בסקרי קרקע ובדיגום ערימות

  בדיקות TPH שבוצעו עד כה בשיטת 1.418 EPA ,יוחלפו בבדיקת DRO-TPH ו- ORO-TPH בשיטת 8015- EPA, שיהוו את הבדיקה הסטנדרטית לפחממנים שמקורם בדלקים.

  להורדת הבהרת ההנחיות >>

  הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

  סקר קרקע הוא בדיקה פיזית של הקרקע אשר מתבססת על מידע קודם שנאסף בשלבים הראשונים של הליך הסקירה והחקירה של הקרקע. מטרתו של סקר הקרקע מקצועי הוא לאפיין באופן מלא את הקרקע ואת הסיכון הנשקף מהמזהמים המצויים בה לסביבה ולבריאות הציבור.

  להורדת הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע >>

  הנחיות לשימוש בשטח במכשיר מדידה מסוג PID או FID במסגרת חקירת קרקע

  בחקירות קרקע נעשה שימוש בטכנולוגיות המאפשרות אפיון ראשוני של הקרקע והמזהמים הקיימים. בהנחיות אלה יפורט האופן המקצועי שבו יש לעשות שימוש במכשירים מסוג PID או FID במסגרת חקירות קרקע.

  להורדת הנחיות לשימוש במכשירי PID או FID >>

  הבהרות להתקנת באר ודיגום גז קרקע אקטיבי

  הנחיות מפורטות לביצוע של התקנות באר וסקרי גז אקטיביים בהתאם להנחיות של המשרד להגנת הסביבה.

  להורדת הבהרת ההנחיות >>

  הסמכת מעבדות לבדיקת TPH ודיגומי ערימה

  שינוי מהותי לגבי שיטת האנליזה של TPH. השינוי כולל מעבר בין שיטה 418.1 לשימוש בשיטת 8015 – EPA על מנת לאפשר ביצוע סקר קרקע מקצועי ודיגום ערימות.

  להורדת הנחיות בנושא הסמכת מעבדות לבדיקות TPH >>

  הנחיות מקצועיות לדיגום אוויר תוך מבני לבחינת חדירת גזי קרקע למבנה

  ביצוע דיגום אוויר תוך מבני לבחינת נוכחות גזי קרקע במבנה. ההנחיות מתייחסות להיבטים הטכניים הנוגעים לביצוע הדיגום הנדרש לפי ההנחיות המקצועיות למיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע.

  להורדת הנחיות לדיגום אוויר לבחינת חדירת גזי קרקע >>

  הנחיות מקצועיות לשימוש במכשיר MIP בחקירת קרקע

  בהנחיות אלו יפורט האופן המקצועי שבו שבו יש לעשות שימוש במכשיר MIP המשמש לסריקה ואיתור מזהמים בתת הקרקע. השימוש במכשיר נועד לשיפור החקירה הראשונית של הקרקע.

  להורדת הנחיות לשימוש במכשיר MIP >>

  הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע

  הנחיות המשרד לאיכות הסביבה כיצד למגן מבנים אשר נתגלתה בהם חדירה של גזי קרקע לאחר עריכה של סקר היסטורי, סקר גז קרקע על ידי דיגום אקטיבי ודיגום פסיבי.

  להורדת הנחיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע >>

  ערכי סינון גנריים לגזי קרקע

  טבלת ערכי סינון גנריים לגזי קרקע המכילים פירוט מלא של כלל החומרים המוכרים כמסוכנים והרמות השונות המותרות על פי המשרד לאיכות הסביבה.

  להורדת ערכי סינון גנריים לגזי קרקע >>

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ