איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סקר קרקע בתחנות דלק

  סקר קרקע בצפון  |  סקר קרקע במרכז |  סקר קרקע בדרום

  ביצוע סקר קרקע לאיתור מזהמים בתחנות תדלוק, תשתיות ומתקני דלק בכל הארץ.

  המשרד להגנת הסביבה חקק תקנות אשר נועדו למנוע זיהום קרקעות ומקורות מים על ידי תחנות דלק תשתיות דלקים ומחייב תחזוקה ובדיקות תקינות תקופתיות  של המערכות לרבות בדיקת אטימות המכלים, התקנת אמצעים לגילוי דליפות וניטור חודשי.

  על פי חוק רישוי עסקים הגורם המאשר רשאי להתנות את מתן האישור לרישיון עסק של תחנת תדלוק בביצוע סקר קרקע.

  מצבים בהם תחנות דלק נדרשות לבצע סקר קרקע

  • חוסרי דלק שנרשמו או חשד לדליפה
  • בדיקות אטימות מכלי דלק לא תקינות, בעיה בבדיקת פיאזומטרים או ניטור מי תהום
  • תחזוקה לא תקינה של התשתיות בתחנת הדלק (גם אם זה היה בעבר)
  • ממצאי ריכוז גבוה של חומרים אורגניים נדיפים

  קבלת היתר הרחבת תחנת דלק קיימת גם היא מחייבת בדיקה זיהומי קרקע ומים. אם סקר הקרקע יראה ממצאים של זיהומים יהיה על מגיש הבקשה לדאוג לשיקום הקרקעות ולקבל אישור על כך מהמשרד לאיכות הסביבה.

  סקירת תחנות תדלוק

  מטרות הסקירה הן איתור הזיהום באתר, זיהוי המזהמים וקביעת ההתפרסות שלהם בשטח, בדיקת מסלולי הסעת המזהמים ותכנון שיקום קרקעות מזוהמות על פי ממצאי סקר הקרקע.

  שלבי הסקירה

  • בשלב הראשון יתבצע סקר היסטורי שיתמקד באיתור ואיסוף מידע אשר יעלה אפשרויות לזיהום קרקע פוטנציאלי כתוצאה מפעילות האתר בעבר.
  • ביצוע סקר גז קרקע הוא השלב השני של הסקירה הראשונית ותכנונו יתבסס על תוצאות הסקר ההיסטורי.
  • בהתאם לתוצאות הסקירה הראשונית ועל פי הצורך תורחב סקירת תחנת התדלוק לסקר גז קרקע נוסף אשר יאתר את מקורות הזיהום ולבדוק את הקיפו וגבולותיו.
  • לאחר מכן לרוב מבוצעות פעולות קידוח קרקע במוקדי הזיהום על מנת וביצוע דיגום על מנת לכמת את גודל הזיהום בצורה מדויקת יותר ולזהות מזהמים נוספים שאינם נדיפים.

  בדיקות משלימות

  ייתכן ומנהל הפרויקט יחליט לקיים בדיקה משלימה נוספת במקרים הבאים:

  • במידה וממצאי דיגום קרקע מראים זיהומים שלא אותרו בסקר גז קרקע.
  • אם סקר גז קרקע מראה על זיהומים משמעותיים באדמה וממצאי דיגום הקרקע אינם מעידים על זיהום.

  תכנית דיגום קרקע

  תכנית דיגום קרקע ולרוב תכלול מידע של הידרו-גיאולוגיה ותשתיות, תכנית סקר קרקע לרבות תרשים האתר, מפת הדיגום, תכנון פריסתו באתר ונקודות הדיגום, סדר נטילת הדוגמאות, דיגום צנרת תת-קרקעית, דיגומים באזור המילוי של המכלים על קרקע חשופה ועל גבי משטח אטום, קידוח ליד בור הביוב ועוד.

  זיהום קרקע כתוצאה מפעילות תחנות דלק

  בישראל פועלות יותר מאלף תחנות דלק ציבוריות (ביניהן גם תחנות פיראטיות), מאות תחנות תדלוק לתעשייה, עשרות חוות דלק גדולות ומערכות מתקני דלק מורכבות אשר מוליכות דלקים לאורך אלפי קילומטרים בכל הארץ. תעשיית הנפט והדלק מהווה פוטנציאל גבוה לזיהומי קרקע והפכה עם השנים לאחד המפגעים המרכזיים של איכות הסביבה בארץ. דלקים כוללים בתוכם חומרים נדיפים רעילים אשר מתפשטים במהירות בסביבה, גורמים לזיהום האוויר, קרקע, מי תהום, ופוגעים באיכות מי השתייה.

  קרקעות המזוהמות בנפט או דלק עלולות להיות מסוכנות לציבור ולפגוע במערכת העיכול בשל צריכת פרות וירקות שגדלו באדמה מזוהמת או שתיית מים מזוהמים. גזי קרקע מזוהמת חודרים למבני מגורים, אבק רעיל נוצר מאדמה מזוהמת מי מקלחת חמה מעלים אדי דלק שמתנדפים באוויר ופוגעים במערכת הנשימה וגם בעור במגע ישיר. כך שקיים קשר מובהק בין זיהומי דלק ותחלואת האוכלוסייה כולל מחלות ממאירות, פגיעה במערכת הנשימה ומערכת העצבים, היחלשות של המערכת החיסונית ובעיות פוריות.

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ