איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סקר עצים

  איזיטופ מבצעת סקר עצים לקבלת היתרי בניה עם מיפוי טופוגרפי, מדידה ואפיון של כל נתוני ומדדי העצים בסביבה.

  מיזם בניה בהליכים לקבלת היתרי בנייה, צריך לבצע מדידה של השטח ובהתאם, לספק מידע על העצים הנמצאים בו. סקר עצים מפרט עבור כל עץ את המין, המצב, הערך הכספי, הסטטוס החוקי וההמלצה לעתיד. בתחומי המיזם לאישור, קרן קיימת לישראל – הממונה על שמירת העצים בישראל, הינה הגורם המוסמך לאישור כריתה, העתקה או שימור עצים במתחם הנבדק. על פי החוק, אסור לפגוע בעצים בוגרים ללא היתר מפקיד היערות המחוזי. היתר זה ניתן לאחר הגשת סקרי עצים.

  סקר עצים להיתר בניה

  סקר עצים להיתר בניה מתבצע לצורך קבלת היתר בנייה על מנת לבצע בנייה, הרחבה או שיפוץ במגרש פרטי. הסקר נעשה על ידי אגרונום או אדריכל נוף/ הנדסאי נוף הרשומים במאגר בעלי המקצוע המוסמכים על ידי פקיד היערות במשרד החקלאות, על פי חוק התכנון והבניה (תיקון 89 משנת 2009). המטרה של סקר עצים (אשר נעשה עבור עץ בודד או קבוצת עצים, בהתאם לצורך) הינה לתת לבעל המגרש ולמתכנן או עורך בקשת התכנון חוות דעת מומחה אקולוגיה מקצועית, שנחוצה כדי לקבוע כיצד לטפל בעץ בוגר (כל עץ שגובהו מעל 2 מטר וקוטר גזעו הינו 10 ס”מ או מעל) אשר חוסם או מפריע לפעולות הבנייה או השיפוץ, או מיועד לשילוב בתכנית הבנייה. כמו כן, סקר עצים נדרש כדי לתכנן את תהליך הבנייה כך שלא תיווצר פגיעה בעצים במהלך הבנייה או השיפוץ.

  שינוי ייעוד עצים

  קיימות שלוש אפשרויות לשינוי ייעודו של העץ:

  • שימור העץ – השארתו במקום גדילתו
  • העתקת העץ – העברתו למקום אחר
  • כריתת העץ

  ההחלטה בנוגע לטיפול בעץ נעשית באמצעות ההערכה של פרמטרים הנקבעים בחוק, כגון בריאות העץ, תרומתו לסביבה, ייחודיות ועוד. כל פרמטר נמדד על פי נקודות (מ-0 ועד 5), וההחלטה מתקבלת בהתאם לניקוד הסופי (עד 20 נקודות סך הכל), כאשר הניקוד הגבוה מעיד על האיכות הגבוהה של העץ. על מנת לתת ניקוד מדויק לכל פרמטר, על האגרונום לבצע מספר רב של מדידות ולהעריך את הטיב העץ של כל פרמטר לפי מספר רב של קריטריונים. כך למשל, תרומתו של העץ לסביבה נמדדת בין היתר בהתאם לקרבתו לשטח ציבורי.

  דו”ח הסקר הינו תנאי מקדים לקבלת היתר בנייה. על כך, את הדו”ח מגישים למועצה, יחד עם תכנית הבנייה. חשוב לציין שלמרות שכל עץ הממוקם בשטח פרטי הינו נכס של בעל השטח, ההחלטה בנוגע לייעודו של העץ מתקבלת על ידי גורמים רשמיים בלבד האחראים על אישור הבקשות לתכנית הבנייה (במועצה או בעירייה).

  על מנת לערוך סקר עצים, על בעל המגרש לבצע תחילה מיפוי טופוגרפי של השטח בו גדל העץ. המפה הטופוגרפית מסופקת על ידי מודד מוסמך. בנוסף, בעל המגרש מחויב לערוך סיור בשטח הנסקר בנוכחות האגרונום לקבלת ייעוץ סביבתי לבניה על השטח המבוקש. במהלך הסיור, האגרונום יצלם כל עץ הנסקר, ובסיומו יכין טבלה אשר תכלול סקירה ואפיון נתוני העץ וסיכום הערכיות שלו בנקודות.

  פרמטרים מרכזיים בסקר עצים

  סקר עצים מתייחס לפרמטרים מרכזיים בנוגע לאיכות העץ, כגון; בריאות העץ, תרומתו הסביבתית, ייחוד העץ ואיכותו של מין העץ.

  במהלך הסיור, האגרונום ימדוד את גובהו ואת קוטרו של העץ ושל נוף העץ מהקצה אל הקצה, יעמוד על גילו ועל מינו, ובנוסף יעריך את איכות העץ על פי קריטריונים סביבתיים, כמו קרבתו של העץ אל השטחים הציבוריים.

  כיצד מוצג דוח סקר עצים?

  בסיום ביצוע הסקר, האגרונום יגיש לבעל השטח דוח המכיל טבלה מסכמת שמפרטת את הנתונים של העץ, כגון קוטר, מיקום, גובה, קוטר נופו וכו’, וערכי הניקוד בנוגע לפרמטרים שמפורטים בתיקון לחוק 89.

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ