איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סקר עצים לתב"ע

  סקר עצים לתב"ע (תוכנית בניה עירונית) מטרתו לתת תמונה מלאה על העצים הקיימים בשטח הכלול בתב"ע. סקר עצים לתב"ע מורכב מאלמנטים שונים, וכל אלמנט מקבל ניקוד, דוגמה לאלמנטים הנאמדים בסקר עצים:

  • סוג העצים, עצים מקומיים או נדירים יקבלו ניקוד גבוה, בעוד מינים פולשים לדוג' יקבלו ניקוד נמוך.
  • קוטר הגזע, עצים וותיקים בעלי קוטר גזע גדול תורמים יותר לסביבה ועל כן עקירתם פוגעת יותר, ונדרש פרק זמן ארוך יתר על מנת להשיב את שנגרע.
  • מצבו הכללי/ בריאותי, עץ בריא ויציב שנעקר אינו דומה לעץ חולה או מט לנפול בבואנו לשקול עקירה או העתקה.

  ועוד…

  כנגזרת של אלמנטים אלו הנזכרים לעיל נקבע ערכם של אותם עצים. במידה ונדרש לכרות עצים אלו במסגרת תוכנית הבנייה העתידית, יושת עלות העץ על יוזם התוכנית, כסף זה יושקע בנוף העירוני ע"י שתילת עצים חדשים, זאת על מנת למלא את החוסר שנגרם לנוף העירוני בעקבות הוצאת התב"ע לפועל תוך עקירת העצים.

  תיקון 89 לחוק תכנון ובניה קבע שנכנס לתוקף החל משנת 2009 קבע שיש לשלב עצים בוגרים קיימים בהליך התכנון היכן שניתן, ולהסדיר כריתה או העתקה של עצים בוגרים היכן שנדרש. לצורך הנגשת המידע אודות העצים הקיימים בשטח הנדון באופן אחיד למוסדות התכנון ולפקיד היערות הוציא משרד החקלאות ופיתוח הכפר כללים להכנת סקר עצים, אשר על פיהם מאפיינים את העצים הנסקרים. ולבסוף מתקבל אישור פקיד היערות לכריתה, העתקה או שימור של העצים.

  החוק מחייב כל מגיש תוכנית שקיימים בתחומה עצים בוגרים לסמן בשרטוט התוכנית את מיקומם, סוג העצים, קוטר העצים, גובה העצים וכמות העצים הבוגרים, כמפורט בסקר העצים שנעשה.

  תפקידו של האגרונום, הכנת סקר עצים, צילום כל עץ בשטח, אפיון נתונים כמו קוטר גזע, גובה, וקוטר כל עץ על פי מדדים המופיעים בחוק. ריכוז המידע בטבלה אשר תשמש את המתכנן או את עורך הבקשה בעבודת התכנון.

  גורל העץ ייקבע לאחר שמוסד התכנון בחן את הצורך בשמירה עליהם, ולאחר שהתייעץ עם פקיד היערות.

  מנחם דדון, אגרונום ויועץ סביבה,

  איזיטופ פתרונות טכנולוגיים לאיכות סביבה בע"מ

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ