איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סקר היסטורי – הנחיות לביצוע

  זיהום קרקע נגרם כתוצאה ממספר גורמים עיקריים אשר מהווים סכנה ממשית, כגון; מפעלי תעשייה, מי שפכים, תוצרת של תעשיות ביטחוניות, אתרי פסולת ומטמנות ועוד. כאשר עולה החשד לזיהום קרקע יש לערוך חקירת קרקע על מנת לקבוע לא רק האם הקרקע עצמה מזוהמת אלא לאפיין אותה ביתר שאת ולגלות מהן הכמויות של החומרים המזהמים הנמצאים בתוכה וכיצד יש לטפל בה על מנת לשקמה בצורה היעילה והמהירה ביותר.

  השלב הראשוני לפני התחלת החקירה המעמיקה אשר תכלול סקרי מי תהום, דיגום ערימות וקידוחים, מכילה את הסקר ההיסטורי אשר בא להביא תמונת מצב עדכנית ומדויקת על מצב הקרקע עוד בטרם ייגשו לטפל בה. אפיון האתר המבוקש על ידי סקר היסטורי לא משמש אך ורק לאבחון רמות זיהום קרקע כי אם גם להכשיר אותה בעתיד לתכנון בניה, מכירה או חכירת קרקע ונקודה זו עומדת הן מבחינה מקצועית והן מבחינה משפטית.

  עריכת סקר היסטורי

  הסקר ההיסטורי אשר ייערך בשטח הקרקע המבוקשת לבדיקה נחלק ל – 3 שלבים עיקריים:

  איגוד של מסמכים ונתונים

  איסוף מידע הקשור ישירות אל האתר בעבר ובהווה. את המידע אוספים ומאגדים מכל מקום אפשרי אשר יש לו קשר לקרקע הנחקרת, בין אם מדובר במסמכים ממשלתיים, ביטחוניים, רשויות מקומיות וכו’. איסוף המידע יכיל פקטורים כמו שם האתר, כתובת, שימוש בעבר, שימוש בהווה, מעמד סטטוטורי, שנת הקמה, סוג הקרקע מבחינה גאולוגית ועוד.

  אבחון נתונים על ידי סיור מקומי

  כאשר נאספו כלל המסמכים הרלוונטיים, נערך סיור פיזי באתר המבוקש תוך סקירה של המידע ובדיקת תאימות. בשלב זה לא עורכים בשטח בדיקות פולשניות אבל יש כניסה אל מיכלי אחסון, הפיכת מכסים, איתור מפגעים פוטנציאליים של תעלות ניקוז, בורות ספיגה, איסוף שפכים וכו’.

  ניתוח ממצאים ראשוניים והגשת דו”ח להמשך חקירת קרקע

  על מנת להמשיך בתהליך הכשרת הקרקע בצורה מיטבית, יש לנתח את כלל הממצאים שנאגרו הן מאיסוף הנתונים והן מבחינת השטח ולהגיש תכנית מובנית להמשך עבודה. הדו”ח יכלול גם תכנית מקיפה לדיגום וקידוח קרקע אם נמצא כי מדובר בקרקע מזוהמת.

  להורדת הנחיות ביצוע סקר היסטורי >>

  את הדו”ח הסופי מגישים לנציג מטעם המשרד להגנת הסביבה אשר יעריך וימדוד את המשך דרך הטיפול בקרקע. דו”ח זה יעבור בדיקה נוספת בשני שלבים וכל הפרה של שלב תגרום לעיכובים עד להשלמתם הנכונה.

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ