סקר גז קרקע

טיפול בבוצות

סקר קרקע בצפון | סקר קרקע במרכז | סקר קרקע בדרום

איזיטופ ושלוחותיה מבצעות סקרי גז קרקע לגילוי VOC, MTBE, ETBE, DIPE, TAME TBA ואתנול לצורך אפיון וזיהוי זיהומי גז קרקע.

גז הקרקע הוא גז הממוקם בין גרגרי הקרקע בתווך הבלתי רווי. גז זה עשוי להכיל חמצן, חנקן, פחמן דו חמצני ואדי מים, בנוסף למזהמים שונים המסוגלים לנוע אל פני השטח ואף אל מבנים בתהליכים של דיפוזיה והסעה. המזהמים העיקריים הם רדון ומתאן. קיימים גם זיהומים רבים בחומרים אורגאניים רעילים המתנדפים מזיהומי קרקע או מי תהום.

הצעת מחיר

קימות שתי שיטות עיקריות לדיגום גז קרקע – דיגום אקטיבי ודיגום פסיבי.

במידה וקיים חשד לזיהום באתר מסוים יש צורך לביצוע סקר ראשוני (SCREENING) במטרה לאתר את מוקדי הזיהום במזהמים נדיפים. סקר ראשוני זה הוא סקר גז קרקע אקטיבי. הסקר יבוצע בכל מוקד בו יש חשש להמצאות גז. בכל מוקד בו התבצע סקר גז יבוצעו קידוחי קרקע במסגרת סקר הקרקע

מטרה מרכזית נוספת הינה בחינת האפשרות של חדירת גזי קרקע למבנים והסיכון הפוטנציאלי הטמון לבריאות הציבור.
את הממצאים הכמותיים של הסקר משווים לערכי סף מתאימים לגז הקרקע.

בבחינת אדי המזהם בקרקע

בבחינת אדי המזהם בקרקע יש לקחת בחשבון את שני הגורמים הבאים:

  • חדירות או מוליכות הידראולית (Permeability)- כושר הקרקע להוליך נוזלים. ככל שהחלקיקים קטנים כך גם יורדת המוליכות.
  • תכולת הרטיבות (Moisture content) – האחוז מתוך נפח החללים בקרקע המלא במים. נוכחות נוזלים בקרקע מגבילה את תנועת אדי המזהם. לכן דיגום גז קרקע לאחר אירוע גשם אינו מייצג.

סקר סיכונים באמצעות סקר גזי קרקע

כאשר ישנו חשד לזיהום גזי קרקע יש לבצע סקר סיכונים באמצעות סקר גזי קרקע, המתבצע באחת משתי דרכים:

  • דיגום פסיבי – איסוף דוגמא באמצעות חומר המסוגל לספוג כדוגמת סיבי צלולוז. שיטה זו אינה מומלצת עבור סקרי סיכונים כיוון שאינה מאפשרת למדוד את נפח גז הקרקע שנאסף ביחידת זמן. ניתן גם לאסוף את הגזים באמצעות תא שטף מבודד המקיף שטח תחום וידוע. אוויר נקי מוזרם אל התא ומושך את אדי הגז הנבדק. הדגימות משמשות לקביעת שטף המזהם בשטח.
  • דיגום אקטיבי – דוגמא מחולצת בעזרת גשוש בעומק הקרקע.

חברת איזיטופ בעלת הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות והכרה ע”י המשרד לאיכות הסביבה חלוצה בתחום סקרי גזי קרקע בשיטה האקטיבית. שיטה זו מועדפת כיום ע”י המשרד להגנת הסביבה לדיגום גז קרקע ודיגום אוויר סביבתי.

בדיקת גז קרקע תוך מבניבדיקת גז קרקע תוך מבני

גזי קרקע החודרים למבנים מכילים חומרים שונים המסכנים את בריאות הציבור. חברת איזיטופ מבצעת בדיקת חדירת גזי קרקע למבנים ועורכת סקרי גז קרקע לגילוי חומרים מסוכנים VOC, S-VOC, MTBE, ETBE למטרות של ניטור גזים במבנים.

עוד על בדיקת גז קרקע תוך מבני >

הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר גז קרקע

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

סקר קרקע הוא בדיקה פיזית של הקרקע אשר מתבססת על מידע קודם שנאסף בשלבים הראשונים של הליך הסקירה והחקירה של הקרקע. מטרתו של סקר הקרקע מקצועי הוא לאפיין באופן מלא את הקרקע ואת הסיכון הנשקף מהמזהמים המצויים בה לסביבה ולבריאות הציבור.

להורדת הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע >>

הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי

הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי

השיטה הפאסיבית לדיגום ואיפיון גז קרקע באמצעות הדוגמים שלעיל הוכחה כיעילה לזיהוי מזהמים אורגניים נדיפים (VOC) ומזהמים או ירגנ ים חצי- נדיפים (VOC-S) בטווח ריכוזים רחב ובקרקעות בעלות מרקם שונה, כולל קרקעות בעלות מוליכות (Permeability) נמוכה (כגון קרקעות חרסיתיות, קרקעות טין וקרקעות דחוסות).

להורדת הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי >>

הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות

הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות

ההנחיות מתארות את הפרוצדורות לדיגום גז קרקע אקטיבי בשיטת 15-TO במטרה לקבל ממצאים אמינים ועיקביים המייצגים את תנאי האתר. בשיטה זו יש להכניס נפח מדוד של גז קרקע למכל דיגום: קניסטר מנירוסטה שעבר פאסיבציה והנתון בתת-לחץ או מכלי דיגום אחרים.

להורדת הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות >>

סקר היסטורי

הנחיות לביצוע סקר היסטורי

אפיון האתר, באמצעות עריכת הסקר ההיסטורי, מהווה גם בסיס מקצועי להליכים שונים בעלי משמעות מקצועית ומשפטית, לרבות הליכי תכנון ובניה כגון קביעת ייעוד ושימושי קרקע וכן הליכי מכירה ומיזוג של חברות ונכסים, בין היתר, במסגרת בדיקות נאותות.

להורדת הנחיות ביצוע סקר היסטורי >>

הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע

הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע

בשנת 2004 ,פרסם המשרד חוברת הכוללת את ערכי הסף הראשוניים למזהמים בקרקעות. .עדכון הטבלה שבהנחיות אלה כולל עדכון הערכים לחומרים שנכללו בטבלאות משנת 2004 ,בתוספת של
חומרים מזהמי קרקע נוספים.

להורדת הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע >>

הסמכת מעבדות לבדיקת TPH ודיגומי ערימה

הסמכת מעבדות לבדיקת TPH ודיגומי ערימה

שינוי מהותי לגבי שיטת האנליזה של TPH. השינוי כולל מעבר בין שיטה 418.1 לשימוש בשיטת 8015 – EPA על מנת לאפשר ביצוע סקר קרקע מקצועי ודיגום ערימות.

להורדת הנחיות בנושא הסמכת מעבדות לבדיקות TPH >>

Logo