איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סקר גז קרקע – שיטות דיגום אקטיביות

  ביצוע סקר גז קרקע בשיטות של דיגום אקטיבי לאיתור זיהומים.

  סקר גז קרקע אקטיבי מתבצע באתרים אשר בהם ישנו חשד לקרקע מזוהמת בחומרים עם נדיפות בינונית וגבוהה.

  סקר זה נערך בשטחים קטנים ובינוניים.

  מטרות סקר גז קרקע אקטיבי

  • סקר גז קרקע אקטיבי נערך כדי לבצע חקירה ראשונית באתר על-מנת לזהות זיהומים של חומרים נדיפים.
  • סקר גז קרקע אקטיבי בוחן את האפשרות של כניסת גזי קרקע למבנים.
  • סקר גז קרקע אקטיבי בוחן גם את הסיכון לבריאות הציבור הכללי הנוצר בעקבות גילוי של מזהמים נדיפים.

  שיטות לדיגום אקטיבי

  דיגום אקטיבי בשטח נחלק לשתי שיטות עיקריות:

  שיטת TO-15

  זוהי שיטה שבה נשאב נפח מדוד של גז קרקע אל תוך מכלים מיוחדים בוואקום. המכלים מועברים ישירות למעבדה לצורך ניתוח מקיף. בשיטה זו ניתן להשתמש במכלים שונים לאיסוף גז קרקע כמו קניסטרים, מכלי זכוכית ומזרקי זכוכית. הדיגום בשיטת TO-15 נערך בעיקר בקרקעות מוליכות.

  שיטת TO-17

  שיטה זו כוללת:

  • שאיבת נפח מדוד של גז קרקע.
  • ספיחת דגימות בעזרת סופחנים מותאמים.
  • העברה למעבדה.
  • ניתוח ממצאים מקיף.

  בניתוח המעבדתי מסירים את המזהמים מן החומר שדוגם בשטח וזאת על-מנת לבצע מדידה מדויקת ואמתית של רמת הזיהום.

  הנחיות לביצוע סקר גז קרקע אקטיבי

  • יש לוודא כי מערכת דיגום הקרקע אטומה לחלוטין ואין בה דליפה.
  • מערכת דיגום גז קרקע שאינה אטומה תביא לידי תוצאות שגויות מאחר וישנה התערבות חיצונית של אוויר סביבתי. המסקנות שיתקבלו כדיגום אקטיבי לקוי יהיו מוטעות לגבי רמת הזיהום בגזי קרקע. דבר זה עלול להוביל להימצאות של חומרים רעילים ומסרטנים גם לאחר פעולת טיהור קרקע מזוהמת.
  • את סקר גז הקרקע יש לערוך אך ורק באמצעות דוגמי גז קרקע מקצועיים שהוסמכו על-ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ובהתאם להנחיות של המשרד להגנת הסביבה.
  • המשרד להגנת הסביבה דורש בנוסף על עריכת בדיקה מקדימה בשטח וזאת במטרה להקפיד על איטום מערכת הדיגום, לשפר נהלי עבודה, לשדרג ציוד קיים ולערוך תכנית מקיפה לאבטחה ובקרת איכות גבוהה.

  ההנחיות לביצוע דיגום אקטיבי בסקר גז קרקע בא כדי למנוע אי-אילו תקלות בכל הנוגע לטיפול במזהמים סביבתיים.

  הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר גז קרקע אקטיבי

  הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

  סקר קרקע הוא בדיקה פיזית של הקרקע אשר מתבססת על מידע קודם שנאסף בשלבים הראשונים של הליך הסקירה והחקירה של הקרקע. מטרתו של סקר הקרקע מקצועי הוא לאפיין באופן מלא את הקרקע ואת הסיכון הנשקף מהמזהמים המצויים בה לסביבה ולבריאות הציבור.

  להורדת הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע >>

  הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי

  השיטה הפאסיבית לדיגום ואיפיון גז קרקע באמצעות הדוגמים שלעיל הוכחה כיעילה לזיהוי מזהמים אורגניים נדיפים (VOC) ומזהמים או ירגנ ים חצי- נדיפים (VOC-S) בטווח ריכוזים רחב ובקרקעות בעלות מרקם שונה, כולל קרקעות בעלות מוליכות (Permeability) נמוכה (כגון קרקעות חרסיתיות, קרקעות טין וקרקעות דחוסות).

  להורדת הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי >>

  הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות

  ההנחיות מתארות את הפרוצדורות לדיגום גז קרקע אקטיבי בשיטת 15-TO במטרה לקבל ממצאים אמינים ועיקביים המייצגים את תנאי האתר. בשיטה זו יש להכניס נפח מדוד של גז קרקע למכל דיגום: קניסטר מנירוסטה שעבר פאסיבציה והנתון בתת-לחץ או מכלי דיגום אחרים.

  להורדת הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות >>

  הנחיות לביצוע סקר היסטורי

  אפיון האתר, באמצעות עריכת הסקר ההיסטורי, מהווה גם בסיס מקצועי להליכים שונים בעלי משמעות מקצועית ומשפטית, לרבות הליכי תכנון ובניה כגון קביעת ייעוד ושימושי קרקע וכן הליכי מכירה ומיזוג של חברות ונכסים, בין היתר, במסגרת בדיקות נאותות.

  להורדת הנחיות ביצוע סקר היסטורי >>

  הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע

  בשנת 2004 ,פרסם המשרד חוברת הכוללת את ערכי הסף הראשוניים למזהמים בקרקעות. עדכון הטבלה שבהנחיות אלה כולל עדכון הערכים לחומרים שנכללו בטבלאות משנת 2004, בתוספת של חומרים מזהמי קרקע נוספים.

  להורדת הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע >>

  הסמכת מעבדות לבדיקת TPH ודיגומי ערימה

  שינוי מהותי לגבי שיטת האנליזה של TPH. השינוי כולל מעבר בין שיטה 418.1 לשימוש בשיטת 8015 – EPA על מנת לאפשר ביצוע סקר קרקע מקצועי ודיגום ערימות.

  להורדת הנחיות בנושא הסמכת מעבדות לבדיקות TPH >>


  דיגום אקטיבידיגום ערמותדיגום קרקעהרשות להסמכת מעבדותזיהום מי תהוםחומרים מסוכניםטיהור קרקעטיהור קרקע מזוהמתטיפול באדמה מזוהמתטיפול בקרקעות מזוהמותסקר גזי קרקעסקר קרקעסקרי קרקעקרקעות מזוהמות

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ