סיווג קבלנים

חברת איזיטופ הינה בעלת הסמכה של משרד הבינוי והשיכון, רישיון קבלן לעבודות הנדסה בנאית, סיווג קבלני ג’ 200 – כבישים, תשתיות ופיתוח.

רשיון קבלן

Logo