איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  ייעוץ סביבתי לרישוי עסקים

  חברת איזיטופ מספקת שירותי ייעוץ סביבתי לקבלה או חידוש רישיון עסק ושירותי איכות הסביבה מקיפים החל משלב סקר היסטורי והגשת הניירת לרשויות המקומיות ועד מתן פתרונות קצה הכוללים בין היתר טיהור קרקעות מזוהמותבוצה תעשייתית ומי תהום, שיקום קרקעטיפול בפסולת מסוכנת או רעילה ועוד.

  מהו רישוי עסק?

  בישראל ניתן רישיון עסק מכוח חוק רישוי עסקים, תשכ”ח-1968. חוק זה מגדיר אילו עסקים נדרשים בהוצאת רישיון עסק על מנת לפעול. תהליך הוצאת הרישיון מצריך קבלת אישורים מגורמים שונים, ביניהם הרשות המקומית בה פועל העסק, משטרת ישראל, כיבוי אש, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ועוד.

  מטרת הרישיון הינה להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק וזאת בכדי להבטיח שמירה על בריאות הציבור, בטיחותו ואיכות חייו. ניהול עסק ללא רישיון הינו עבירה פלילית, עסק שפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית, ועל בעליו יוטלו קנסות ואף עונשי מאסר.

  דרישות סביבתיות ברישוי עסקים

  התפתחות הטכנולוגיות והתעשיות תורמות באופן משמעותי לצמיחה, לשגשוג כלכלי ועלייה ברמת החיים, אך בו בזמן יוצרות בעיות בתחום השמירה על הסביבה ופיתוח פתרונות בר קיימא כגון דלדול במשאבי הטבע, זיהום סביבתי והפרת באיזון בטבע.

  על כן, בכדי למנוע מפגעים סביבתיים, כחלק מהליך הוצאת רישוי עסק עבור עסקים מסוימים, הציב המשרד להגנת הסביבה תנאים להבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים.

  אילו עסקים נדרשים בקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה?

  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע”ג-2013 קובע כי מכלול נרחב של עסקים נדרש בקבלת אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה:

  • עסקים בתחום בריאות, מעבדות, רוקחות וקוסמטיקה; בתחום הגז והדלק (כגון תחנות דלק וחברות לאספקת גז); בתחום החקלאות, הדברה ובעלי חיים; בתחום המזון (כגון מסעדות וקייטרינג); בתחום מים ופסולת; בתחום מסחר ורוכלות (כגון מכבסות, חניות פרחים); ובתחום אירוח ולינה, ספורט ונופש.

  בנוסף, מגדיר המשרד שני מסלולים לקביעת תנאים סביבתיים נדרשים בהליך הרישוי:

  • לעסקים המשתייכים לענפים בעלי מאפייני פעילות דומים נקבעו תנאים על פי מפרט אחיד. למשל, תחנות דלק, משחטות ובתי מטבחיים, אתרי סילוק פסולת וגידול בעלי חיים.
  • לעסקים בעלי מאפייני פעילות ייחודים נקבעו תנאים בצורה אינדיבידואלית בהתבסס על אופי הפעילות ותהליכי הייצור בעסק. לדוגמא  מפעלים לעיבוד מתכות, ייצור חומרי ניקוי, ייצור תרופות, ייצור מזון, ייצור תכשירים קוסמטיים, ייצור חומרי הדברה וטיפול בפסולת.

  הליך הטיפול ברישוי עסק במשרד לאיכות הסביבה

  כל עסק, אשר על פי צו רישוי עסקים טעון רישוי, מחויב לפנות למחלקת רישוי העסקים ברשות המקומית אליה הוא שייך, בכדי לקבל רישיון עסק. לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים, תעביר מחלקת רישוי העסקים בקשה לגורמים הרלוונטיים למתן אישור, ביניהם גם המשרד לאיכות הסביבה.

  לאחר קבלת הבקשה והמסמכים הנדרשים ובכללם מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני, ובהתאם לסוג העסק, תיבחן הבקשה על ידי נציגי המשרד, כולל ביקור באתר העסק, על מנת לוודא עמידה בדרישות הסביבתיות כגון:

  • טיפול נאות בפסולת מוצקה כגון פסולת תעשייתית, פסולת יבשה ופסולת אורגנית באמצעות
   התקנת תשתיות מתאימות לאצירת הפסולת, הנחיות לתפעול שוטף, פינוי ליעד מאושר ועוד.
  • טיפול בחומרים מסוכנים באמצעות התקנת תשתיות מתאימות לאחסון חומרים מסוכנים, אופן סילוק פסולת מסוכנת, הערכות לחירום ועוד.
  • טיפול בפליטות של מזהמי אויר באמצעות הנחיות להתקנת ארובות, הנחיות לדיגום וניטור רציף והוראות למניעה ולטיפול במפגעי ריח.
  • טיפול בזיהום קרקעות כתוצאה  מדליפה והטמנה של חומרים מזהמי קרקע על ידי איטום  משטחי תפעול ואחסון חומרים מסוכנים ודלקים.
  • טיפול בקרינה  בהתאם לתקנות היתר עיסוק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי או במיתקן הפולט קרינה מייננת או בלתי מייננת.
  • טיפול בחשיפה לרעש בהתאם לדרישות החוק למניעת מפגעים, התשכ”א-1961 והתקנות מכוחו.
  • טיפול  בשפכים באמצעות הפרדת תשתיות לאיסוף נגר עילי, שפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים, טיפול ופינוי של שפכים בהתאם לאיכותם, דיגום וניטור רציף, פינוי בוצה ושמירת מסמכים.

  לאחר מכן, תתקבל ההחלטה בדבר הבקשה (מתן אישור לרישיון עסק / אישור להיתר זמני / סירוב הבקשה / התניית תנאים מוקדמים).​

  חברת איזיטופ בע”מ מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ועל ידי המשרד להגנת הסביבה. איזיטופ מפעילה צוות בפריסה ארצית ובפיקוח הרשות להסמכת מעבדות.

  חברת “איזיטופ” מתמחים במחזור פסולת לסוגה ובפרט באתרים “פיראטיים” שבמשך עשרות שנים הוטמנה בהם פסולת מסוגים שונים, כמו פסולת בניין, פסולת מעורבת, פסולת אורגנית, ברזל, עץ, פלסטיק ולעיתים אף פסולת המכילה חומרים מסוכנים.


  זיהום קרקעחומרים מסוכניםטיהור קרקעטיהור קרקע מזוהמתטיפול בקרקעות מזוהמותייעוץ אקולוגיסקר גזי קרקעסקר היסטוריסקר קרקעסקרי קרקעפסולת בנייןפסולת תעשייתיתקרקעות מזוהמותשיקום קרקע

  איזיטופ שירותי איכות הסביבה למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

   סקרי קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות

   חברת איזיטופ בע”מ מוסמכת ע״י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כחברה לביצוע דיגום קרקע וערמות מזוהמות לפי תקן ISO-17025 ומתנהלת תחת בקרה של ISO-14001 ו-9001. בנוסף חברת איזיטופ מוסמכת ומסווגת ע”י רשם הקבלנים לביצוע חפירות בסיווג קבלני הייעודי לחפירה “ראשי 200 ג 1”. איזיטופ – החברה המובילה בפתרונות סביבה בקרקעות מזוהמות בסל שירותים מלא ובלעדי הכולל סקרי קרקע, יעוץ, ביצוע ופיקוח ופתרונות טיפול והטמנה לכל רמות הזיהום כולל שינוע.

   פתרונות טכנולוגיים לאיכות הסביבה

   איזיטופ אקולוגיה מספקת שירותים סביבתיים ופתרונות אקולוגיים בתחום הגנת הסביבה. בסל שירותי החברה מוצעים שירותי ניהול פרויקטים וביצוע בפועל החל משלב האיפיון ותיחום זיהומי קרקע, סקרי קרקע, שירותי קידוח ודיגום, עבודות חפירה על ידי צוות מקצועים ובאמצעות כלים הנדסיים יעודיים. בכל רחבי הארץ, פינוי טיהור ומיחזור אתרי פסולת. ברשות איזיטופ עומד מערך הובלות בפריסה ארצית. תוך ניצול קווי תנועה והובלה חוזרת המוזיל באופן משמעותי את עלות ההובלה ללקוח, ומצמצם באופן ניכר את זיהום האוויר ונפח תנועה מיותר בכבישים העמוסים. איזיטופ מובלת ומנוהלת על ידי צוותים מקצועיים ומנוסים. כמוכן הצוותים מנוהלים ומבוקרים על ידי בקרת איכות מוקפדת, תקינה, מחמירה ומפוקחת.

   איזיטופ – שירותי איכות הסביבה

   איזיטופ אקולוגיה – מספקת סל שירותים סביבתיים נחוצים החל מרמת ליווי ויעוץ סביבתי, שירותי דיגום בהסמכה. איזיטופ הינה חברה המתמחה בטיפול ביולוגי INSTU ,ONSITE ,EXSITU קרקעות ובוצות מזוהמות, ביצוע שיקום וטיהור קרקעות מזוהמות ושרותי הנדסת סביבה. החברה מאושרת ע”י המשרד להגנת הסביבה לטיפול ותפעול אתר ייעודי לטיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות. לרשות איזיטופ עומדים תאי טיפול בקרקעות מזוהמות בשטח טיפולי הגדול ביותר בארץ, כולל שטחי אחסון ובקרה שיכולים להכיל בו זמנים עשרות אלפי טונות של קרקעות או בוצות לטיפול ביולוגי או אחר. איזיטופ מטפלת בקרקעות מזוהמות באמצעות יישום טכנולוגיות מתקדמות וייחודיות שפותחו על ידי אנשי החברה ומישמת בהצלחה טכנולוגיות אלו בקרקעות ובוצות מזוהמות בכל רמות הזיהום, כך שניתן יהיה להשיב אותה או להטמין אותה באתר פסולת יעודי.

   שאלות ותשובות נפוצות - אתם שואלים אנחנו עונים

   מתי צריך לעשות סקר היסטורי?

   .מתי צריך לעשות סקר היסטורי?
   המשרד להגנת הסביבה דורש לעשות סקר היסטורי במקרים בהם יש חשד לזיהום בקרקע, לדוגמא בסמיכות לאזורי תעשייה תחנות דלק וכ'ו.

   מה זה סקר היסטורי?

   סקר היסטורי הוא הליך מקיף הבוחן את הקרקע ואת אתרי הזיהום הפוטנציאליים בסביבת האתר. הסקר כולל שימושים נוכחיים וקודמים בקרקע, גובה מי תהום ועוד.

   מה אתם עושים עם קרקע מזוהמת?

   קרקע מזוהמת דורשת טיפול, הטיפול יכול להיות באתר או מחוצה לו, ישנם מספר סוגי טיפול, לדוגמא טיפול קלאסי של קרקע מזוהמת בדלקים הוא טיפול ביולוגי הכולל יצירת אקלים מיטבי והוספת חומרי תזונה לחיידקים מפרקי דלקים באתר ייעודי אליו מפונת הקרקע המזוהמת

   מה זה מסמך סביבתי להיתר בניה?

   מסמך סביבתי להיתר בניה הינו מסמך הסוקר את ההיבטים הסביבתיים של אזור מסוים על מנת שהרשות תאשר בניה במקום

   שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ