טיפול בבוצה

שאיבה, שינוע ומיצוק בוצות בטכנולוגיות מתקדמות וידידותיות לסביבה.

טיהור בוצות

הבוצה היא חומר אורגני מוצק הנוצר כחלק בלתי נפרד מתהליך טיהור השפכים, מקורה במוצקים השוקעים באגני הטיפול בשפכים ובמיקרואורגניזמים שפירקו את החומר האורגני שבשפכים.

  • חברת איזיטופ נותנת שירותים בתחום הטיפול בשפכים ובוצות.
  • שינוע בוצות מכל חלקי הארץ לטיפול ביולוגי.
  • שאיבת בוצות ע”י רובוט.
  • מיצוק בוצות בטכנולוגיות מתקדמות.
  • טיפול בבוצות באמצעות טכנולוגיות ידידותיות לסביבה

הצעת מחיר

סקר קרקע ודיגום בוצה בשטחי קיבוץ דליה

טיפול בבוצה - בתי זיקוקטיפול בבוצה – בתי זיקוק

פרויקט הלנד-פארם בבתי הזיקוק חיפה החל לפני מספר שנים בתוך שטח ייעודי שניבנה בשיתוף פעולה עם אנשי הטכניון בחיפה. לפני מספר שנים בשלב מסוים, הופסק הטיפול הביולוגי בבוצות הדלקים. ב- 03/2013 זכתה חברת ‘איזיטופ’ בפינויי כל שטחי הלנד-פארם של בוצות בז”ן חיפה ובליווי המשרד להגנת הסביבה נחפרו אלפי טונות של בוצה והובלו למתקני הטיפול באתר אפעה במישור רותם בנגב המזרחי.

טיהור שפכים

שפכים הם שם כולל למים משומשים, מזוהמים, שעברו שימוש אחד או יותר. השפכים מכילים מוצקים, מומסים וחומרים מרחפים.

התהליך של טיהור שפכים הוא תהליך טבעי, המוצקים שוקעים, ומתפתחים בהם חיידקים המפקרים את החומר האורגני, התהליך הטבעי הינו תהליך ממושך המלווה בריח רע עקב שחרור גזים. הטיפול המסודר בשפכים נועד לזרז את תהליך הטיהור הטבעי ללא יצירת מטרדי ריח.

Logo