איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  טיפול בפסולת מסוכנת

  חברת איזיטופ – פתרונות טכנולוגיים לאיכות הסביבה מטפלת בפסולת מסוכנת לרבות אפיון וסיווג הפסולת, שינוע לאתרי טיפול מורשים, מגוון פתרונות מחזור והטמנת פסולת מסוכנת.

  פסולת מסוכנת

  פסולת מסוכנת היא תוצר לוואי של התעשייה. ריכוז, כמויות ותכונותיה הכימיות של הפסולת המסוכנת גורמים לעלייה בתחלואה בקרב הציבור ואף למקרים של תמותה. פסולת מסוכנת מגיעה ממפעלי תעשייה ועסקים אשר מייצרים, מעבדים, משנעים, מאחסנים או משווקים חומרים מסוכנים. מפעלים אילה מוגדרים מפעלים מסוכנים והם מחויבים לעמוד בתקנים מחמירים, לערוך סקר סיכונים ולהגיש תיק מפעל לרשויות על מנת למנוע פגיעה באוכלוסיה ובסביבה.  פסולת רעילה שאינה מטופלת כראוי יכולה לפגוע בבריאות האדם והסביבה באופן חולף אך גם ברמה בלתי הפיכה.

  תכונות פסולת מסוכנת

  נכון להיום, חומרים המסווגים כפסולת מסוכנת הם חומרים בעלי תכונות:

  • דליקות.
  • נפיצות.
  • חימצון.
  • חומרים רעילים.
  • חומרים הגורמים לנזק בעת פינוי.
  • פולטי גזים רעילים בזמן מגע.
  • מסרטנים.
  • מוטגנים.

  תקנות לטיפול בפסולת מסוכנת

  בשנים האחרונות, חלה עלייה בדרישות המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לאכיפת חוקי הטיפול בפסולת מסוכנת.

  • על-פי חוקים אלו נדרש כל בעל עסק לפנות כל מקור פסולת מסוכנת עד שישה חודשים מיום היווצרותה.
  • כדי לפנות פסולת מסוכנת יש להשתמש במכלים וציוד מיוחד המותאמים למטרה זו. ישנו איסור מוחלט על פינוי פסולת מסוכנת בפחי אשפה.
  • יש לפנות פסולת מסוכנת לאתרים מיוחדים בלבד שאושרו על-ידי המשרד להגנת הסביבה.
  • יש להעביר פסולת מסוכנת בהתאם לתקנות של משרד התחבורה, כלומר לארוז ולשנע אותה בכלי תחבורה מוקצים לשירות זה בלבד.
  • יש לשמור את החשבוניות המעידות על פינוי פסולת לאתרים מורשים. בעלי עסקים קטנים מעבירים את הפסולת המסוכנת אל אתרי מעבר.

  דרכי טיפול בפסולת מסוכנת

  קיימות ארבע דרכים עיקריות לטיפול בפסולת מסוכנת:

  • שימוש חוזר של חומרים כמו שמנים משומשים וחומרי תעשייה שונים.
  • מחזור פסולת מסוכנת והפיכתה לחומרי גלם הנמכרים מחדש לתעשייה.
  • פינוי פסולת מסוכנת על-ידי הטמנה של חומרים מסוכנים, שריפתם תוך כדי טיפול מקדים על-פי דרישות המשרד להגנת הסביבה, טיפול ביולוגי, טיפול פיזיקוכימי והזרקה תת-קרקעית.
  • יצוא פסולת מסוכנת אל מדינות יעד וזאת במטרה למחזרה ולייבא אותה אל הארץ.

  אתרים להטמנת פסולת מסוכנת

  הארץ ניתן להבחין בין שלושה סוגים של אתרי פינוי מורשים:

  תהליך הגדרת פסולת

  מיון של פסולת תעשייתית. תהליך זה מתבצע במפעל התעשייה עצמו תוך מיון מדוקדק של הפסולת.

  בדיקה להמצאות של חומרים מסוכנים – קביעה על-פי נהלי המשרד להגנת הסביבה האם הפסולת מורכבת מחומרים מסוכנים או לא. בשלב זה נעשה גם שימוש חוזר בחומרים שונים והפנייה למחזור.

  במקרים בהם הפסולת אינה מסוכנת יש לפנותה לאתרי הטמנה בסיכון נמוך או לאתרי הטמנת פסולת בניין מעורבת. במקרים בהם הפסולת מסוכנת יש לפנות בהקדם האפשרי את הפסולת לאתר ההטמנה ברמת חובב או לאתרי פסולת בסיכון נמוך בהתאם לנהלים.

  חברת “איזיטופ” מתמחה בטיפול בפסולת מסוכנת.


  אתרי פסולתהובלת פסולתהטמנת פסולתחומרים מסוכניםטיפול ביולוגימחזור פסולת מסוכנתפינוי פסולתפסולת מסוכנת

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ