טיפול בחומרים מסוכנים בחיפה

טיפול בחומרים מסוכנים בחיפה

אירוע חומרים מסוכנים בנמל חיפה

צוות איזיטופ הכונן לאירועי חומ”ס ואירועי חירום הוזעק לטיפול במכולות שנפגעו בנמל חיפה.

תמונות הפרויקט

טיפול בחומרים מסוכנים בחיפה

טיפול בחומרים מסוכנים בחיפה

טיפול בחומרים מסוכנים בחיפה

טיפול בחומרים מסוכנים בחיפה

טיפול בחומרים מסוכנים בחיפה

Logo