טיהור חוף ים

עירבול שאיבת מי ים להשקית המשטח במהלך הטיפול

טיהור חוף ים מזיהומי דלקים. טיפול ביולוגי ושיקום קרקעות בטכנולוגיות מתקדמות.

במהלך חודש ספטמבר בשנת 2007 נוצר זיהום נרחב בחוף קריית חיים. הזיהום הקשה נגרם כתוצאה מהתנגשות בין שני אוניות – ספינות מסחר של צים והאוניה “Shelly”.

האוניה “Shelly” טבעה במפרץ בעומק של כ – 20 ס”מ ומיכלי הסולר שנפגעו באוניה הטבועה פלטו לים אלפי ליטרים של דלק.

חברת “איזיטופ” ומומחה נוסף נבחרו לטפל באיטום הדליפה באוניה הטבועה ובתוצרי הדלק שזיהמו קטע רחב בחוף קריית חיים. חברת “איזיטופ” הקימה מיתקן זמני ברצועת החוף בסמיכות לקו המים אשר ידוע בשמו כ –  “שטח מנותק” יחד עם תשתיות מיוחדות ועל המשטח הטיפולי נערמו ערמות של קרקע מזוהמת בדלקים.

במהלך טיפול ביולוגי מואץ בערמות המזוהמות שנערמו השתמשו מומחי איזיטופ בשיטה ייחודית לטיפול בזיהום הקשה שימוש בחומרים מפרקים, הוספת נוטריינטים וביצוע הומוגניזציה של הערמות בשטח. שימוש בחומרים ביולוגים שניסו בעבר בהצלחה בארצות הברית ובקנדה ושילוב של הניסיון הרב העומד לראשות חברת “איזיטופ” סיים את הטיפול. פירוק המזהמים האורגנים המוצלח איפשר השארת החול והשבתו למקומו הטבעי ברצוע החוף.

תמונות מפרוייקט הטיהור

 

Logo