איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  חפירת קרקע מזוהמת

  חברת “איזיטופ” מבצעת חפירות על-ידי כלים הנדסיים ובפיקוח מומחים בתחום טיפול, ניטור וחפירה של קרקע מזוהמת בפריסה ארצית.

  שלא כמו בחפירות “רגילות” של קרקע שאינה מזוהמת, חפירת קרקע מזוהמת מתבצעת באופן שונה ומבוקר. החפירה מלווה על-ידי מכשיר ניטור PID והדיגום מוצא בכל שלבי החפירה על-ידי מעבדה דוגמת מוסמכת.

  כמו כן, ישנה חשיבות גדולה לניסיונו ומקצועיותו של מפקח החפירה כדי לפנות ולטהר את השטח המזוהם על-ידי זיהוי ויזואלי, ריח, והבחנה בכיסיי זיהום שלא נדגמו בסקר הקרקע המקדים שבוצע בטרם החלו החפירות. ניסיונו של מפקח החפירה והצוות החופר ומקצועיותם מהווים נדבך חשוב ביותר בהצלחת החפירה, טיהור ופינוי הקרקע המזוהמת.

  מהי קרקע מזוהמת?

  קרקע מזוהמת היא קרקע שנעשתה עליה פעילות בחומרים מזהמים, בחומרים מסוכנים, שמנים, חומרי נפץ ושפכים. אתרים תעשייתיים, אתרי בנייה ואתרים להחלפת תשתיות הם המקומות היותר מועדים להימצאות של קרקע מזוהמת.

  טיפול  קרקע באתרים הללו דורש הקפדה ועבודה על פי כללי בטיחות אשר מונעים פגיעה בסביבה בעת ביצוע החפירה או פינוי קרקע מזוהמת. לפני שניגשים לעבודות חפירה בקרקע שחשודה כמזוהמת יש לערוך סקר קרקע לאיתור זיהומים ואפיון מקדים.

  הטיפול בקרקע מזוהמת מבוצע דרכים שונות הכוללות פינוי והטמנה באתרים יעודיים ומורשים או טיהור קרקעות מזוהמות.

  הכנת תכנית חפירה

  בעת הכנת תכנית חפירה יש לקחת בחשבון אלמנטים רבים:

  לפני ביצוע החפירה יש להעביר לרכז קרקעות מזוהמות רישום מדויק המכיל סקר היסטורי על הקרקע, סקר קרקע הכולל תיחום אזור הזיהום, שם החברה המבצעת את החפירה, מפקחי החפירה, תכנית חפירה על-גבי מפה, מספר ערימות משוער שעליהן תיערם הקרקע המזוהמת, תיאור ומיקום של משטחי הערימות ותכנית דיגום מדויקת.

  יש להודיע לרכז הקרקעות על מועד ביצוע החפירה כ–7 ימי עבודה לפני וזאת לאחר קבלת אישור מהמשרד להגנת הסביבה.

  ביצוע החפירה

  החפירה מבוצעת בליווי מפקח מוסמך והוא זה אשר ידריך את מבצעי החפירה בשטח עצמו.

  כל מוקד של זיהום נחפר ונערם בנפרד. אסור לערבב בין קרקע מזוהמת לבין קרקע שאינה מזוהמת. אין לערבב בין מזהמים שונים ואין לערום אותם יחדיו שערימה אחת.

  קיימת אפשרות לאיחוד של ערימות אך היא מתבצעת במקרים מיוחדים ורק באישור של המשרד להגנת הסביבה כאשר ישנה עדות מדויקת שלא ייגרם נזק משני לקרקע הסובבת.

  הערימות המזוהמות מונחות על גבי יריעות פוליאתילן אטומות והן מכוסות באותה היריעה תוך עיגון הקצוות על-מנת למנוע חדירה של מי-גשמים או חשיפה נוספת לאוויר.

  לאחר ביצוע שלב זה יש לדגום את הקרקע לפני העברת הערימות לאתר קולט ולצלם כל ערימה.

  שילוט

  כל ערימה שנחפרה בקרקע המזוהמת צריכה להיות מסומנת בשילוט בולט ונראה לעין באשר למקור הזיהום, סוגי המזהמים ואתר הפינוי המבוקש.

  גידור

  חפירה הנעשית בשטח פתוח צריכה להיות מגודרת היטב כדי למנוע גישה של הציבור הרחב אל המקום המזוהם.

  דיגום ערימות

  זהו שלב קריטי ביותר בכל התהליך והוא נקרא דיגום קרקע. לביצוע שלב זה יש להכין תכנית מסודרת המדגמת את הערימות השונות שהוצאו מהקרקע המזוהמת. התכנית כוללת את הפרמטרים הבאים:

  • סוגי מזהמים – בדיקה של כל המזהמים הנמצאים בערימות הקרקע המזוהמת.
  • דיגום חטף הנלקח ישירות מן הערימה ודיגום מורכב המכיל 20 דיגומי חטף ליצירת דוגמא הומוגנית.
  • יש לדגום את הערימות סמוך מאוד למועד חפירתן ולא יאוחר מ–48 שעות.
  • ניתוח ממצאים על-ידי דוגמים שקיבלו הסמכה מהרשות להסמכת מעבדות.

  דיגום מוודא של הקרקע המזוהמת

  לאחר תום החפירות בקרקע יש לבצע דיגום נוסף המתבסס על קריאות של מכשיר PID. אם דיגום זה אינו מראה על זיהום ניתן להתחיל בתהליך סיום החפירה. אך, אם ישנם עוד מזהמים הנמצאים בדיגום המוודא, יש להרחיב את החפירה עד לקרקע נקייה.

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ