היתר רעלים

היתר רעלים

היתר רעלים הינו מסמך משפטי המאפשר למי שמחזיק בו לעסוק בחומרים רעילים. המסמך יינתן לגופים רלוונטיים על פי התנאים המוגדרים בחוק “חומרים מסוכנים – התשנ”ג 1993”. ההיתר מכיל מפרט מלא של הרעלים המותרים לעיסוק באופן ספציפי ותנאים כלליים וממוקדים לטיפול ברעלים אלה, כגון; אופן האחסון, סילוק הפסולת המסוכנת, הליך השינוע וההעברה, ההיערכות למצבי חירום, השילוט ועוד.

מי מחויב בקבלת היתר רעלים?

כל גוף פרטי, תעשייתי או מסחרי (העוסק) אשר מייצר, מייבא, משתמש, אורז, מוכר, מאחסן או משנע חומרים מסוכנים ורעילים, בכמות או בריכוז שעולים על ערכי הסף המותרים, מחויב על פי חוק חומרים מסוכנים בקבלת היתר רעלים. החוק מפרט את החומרים הרעילים ברשימת הרעלים, הכוללת גם את ערכי הסף, שמופיעה בתקנות טיפול בחומרים מסוכנים (תוספת ראשונה).

בנוסף, על פי החוק, כל אדם או מפעל המחזיק או המשתמש בחומרי הדברה בכמות שעולה על 50 ק”ג, או כל גוף מסחרי או תעשייתי שמחזיק ב-40 סוגי רעלים, גם אם הכמות שלהם אינה גדולה מערכי הסף, נדרש בקבלת היתר רעלים.

החוק פוטר מחובת קבלת ההיתר גופים העוסקים ברעלים רפואיים לצרכי הבריאות, כגון בתי מרקחת או בתי עסק המוכרים תכשירים ללא מרשם או אלה המייצרים או המוכרים רעלים רפואיים. בנוסף, הפטור מההיתר ייתנן לגופים העוסקים ביסודות רדיואקטיביים, על פי התוספת השנייה לחוק החומרים המסוכנים.

מתן היתר רעלים נעשה באופן נפרד לכל אתר בו קיים עיסוק ברעלים, גם כאשר האתרים שייכים לגוף אחד.

טיפול בחומרים מסוכנים

כיצד מתבצע הליך מתן ההיתר?

על מנת לקבל את ההיתר, יש להגיש פנייה לסניף משרד להגנת הסביבה הממוקם במחוז הרלוונטי. כדי להתחיל את התהליך, יש למלא טופס בקשה להיתר רעלים ולשלם אגרת ההיתר, לשלוח את הטופס, שובר האגרה והמסמכים הרלוונטיים הנוספים לממונה המחוזי. החוק מותיר למבקשי ההיתר להגיש בקשה באופן עצמאי, ללא צורך בסיוע של ספקים חיצוניים.

תהליך מתן היתר הרעלים מתבצע על ידי מספר רגולטורים, כגון משרד ההגנה לסביבה (הגוף האחראי על הנפקת ההיתר), הרשות הארצית לכיבוי והצלה ופיקוד העורף. ההיתר מחייב בציות להנחיות בנוגע לטיפול ברעלים, ומתייחס למגוון תחומים, ביניהן אחסון, סילוק פסולת מסוכנת, מניעת דליפות ושינוע. כמו כן, ההנחיות מחייבות כל גוף המבקש היתר למנות אחראי רעלים, להתקין שילוט רלוונטי, לנהל פנקס מעקב ועוד.

ההיתר מחלק חומרים רעילים על פי רמת הסיכון לחיי האדם והסביבה ל-3 דרגות. תוקף ועלות ההיתר נקבעים על פי הדירוג הרלוונטי. כך, כל עוסק בחומרים רעילים ברמת הסיכון הגבוהה (דרגה A) יקבל היתר לשנה אחת בלבד וישלם אגרה שנתית בסך 5,222 שח. העוסקים ברעלים בדרגת סיכון B יקבלו היתר לשנתיים וישלמו אגרה שנתית בסך 4,307 שח, ואלה בדרגה C – יקבלו תוקף לשלוש שנים ויחויבו בתשלום שנתי של 2,155 שח. אם הגוף המבקש היתר עוסק ברעלים באופן חד פעמי, תוקף ההיתר ייחשב על ידי הממונה המחוזי ולא יעלה על תקופה של שנה. עלות האגרה במקרה זה הינה 652 שח.

חידוש ההיתר מותנה בהגשת הבקשה כ – 4 חודשים לפני שהתוקף הנוכחי יפוג. לרוב, המחזיקים בהיתר מקבלים תזכורת לחידוש ממשרד להגנת הסביבה, אך החידוש עצמו נמצא באחריות של בעל היתר. במידה וחלו שינויים במפרט הרעלים או בכמות, הריכוז או תנאי העיסוק, יש לעדכן על כך את הממונה המחוזי. במקרים מסוימים, כאשר השינויים משמעותיים, יצטרך העוסק להגיש בקשה להיתר ולא לחידוש.

היתר רעלים

Logo