דיגום קרקע

דיגום קרקע

סקר קרקע בצפון | סקר קרקע במרכז | סקר קרקע בדרום

חברת איזיטופ בע”מ מוסמכת ע״י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כחברה לביצוע דיגום קרקע וערמות לפי תקן ISO-17025.

ראשית, אנשי חברת איזיטופ מכינים תכנית דיגום המבוססת על ממצאי הסקר ההיסטורי וגם סקר גז הקרקע בה נבחרים המקומות החשודים כמזוהמים ונקבעים מיקומי קידוחים ועומקי דיגום שיאפשרו אפיון ומיפוי תלת ממדי של פלומת המזהם בתת הקרקע.

הצעת מחיר

לאחר שתכנית הדיגום מאושרת ע”י המשרד להגנת הסביבה וארגונים סביבתיים מקומיים, המומחים של חברת איזיטופ יורדים לשטח עם ציוד ייעודי ותקני לקידוח ודיגום קרקעות, ומבצעים את הדיגום בשטח.

סיום הדיגום נערך דוח סקר הקרקע בו מפורטות תוצאות הדיגום וניתנת המלצה להמשך טיפול. טיפול זה כולל לעיתים קרובות פתרונות קצה אותם מספקת חברת איזיטופ, וכך חברתנו מלווה את הלקוח מרגע גילוי החשד לזיהום, דרך הסקר ההיסטורי, סקר גז הקרקע וסקר הקרקע ועד פתרון הקצה.

נספח הרשות להסמכת מעבדות

דיגום קרקעות מזוהמות IMG.20140720.WA0002

הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע דיגום קרקע

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

סקר קרקע הוא בדיקה פיזית של הקרקע אשר מתבססת על מידע קודם שנאסף בשלבים הראשונים של הליך הסקירה והחקירה של הקרקע. מטרתו של סקר הקרקע מקצועי הוא לאפיין באופן מלא את הקרקע ואת הסיכון הנשקף מהמזהמים המצויים בה לסביבה ולבריאות הציבור.

להורדת הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע >>

סקר היסטורי

הנחיות לביצוע סקר היסטורי

אפיון האתר, באמצעות עריכת הסקר ההיסטורי, מהווה גם בסיס מקצועי להליכים שונים בעלי משמעות מקצועית ומשפטית, לרבות הליכי תכנון ובניה כגון קביעת ייעוד ושימושי קרקע וכן הליכי מכירה ומיזוג של חברות ונכסים, בין היתר, במסגרת בדיקות נאותות.

להורדת הנחיות ביצוע סקר היסטורי >>

הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע

הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע

בשנת 2004 ,פרסם המשרד חוברת הכוללת את ערכי הסף הראשוניים למזהמים בקרקעות. .עדכון הטבלה שבהנחיות אלה כולל עדכון הערכים לחומרים שנכללו בטבלאות משנת 2004 ,בתוספת של
חומרים מזהמי קרקע נוספים.

להורדת הנחיות בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע >>

הנחיות מקצועיות לדיגום אוויר תוך מבני לבחינת חדירת גזי קרקע למבנה​

הנחיות מקצועיות לדיגום אוויר תוך מבני לבחינת חדירת גזי קרקע למבנה

ביצוע דיגום אוויר תוך מבני לבחינת נוכחות גזי קרקע במבנה. ההנחיות מתייחסות להיבטים הטכניים הנוגעים לביצוע הדיגום הנדרש לפי ההנחיות המקצועיות למיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע.

להורדת הנחיות לדיגום אוויר לבחינת חדירת גזי קרקע >>

התקנת באר ודיגום גז קרקע אקטיבי

הבהרות להתקנת באר ודיגום גז קרקע אקטיבי

הנחיות מפורטות לביצוע של התקנות באר וסקרי גז אקטיביים בהתאם להנחיות של המשרד להגנת הסביבה.

להורדת הבהרת ההנחיות >>

הסמכת מעבדות לבדיקת TPH ודיגומי ערימה

הסמכת מעבדות לבדיקת TPH ודיגומי ערימה

שינוי מהותי לגבי שיטת האנליזה של TPH. השינוי כולל מעבר בין שיטה 418.1 לשימוש בשיטת 8015 – EPA על מנת לאפשר ביצוע סקר קרקע מקצועי ודיגום ערימות.

להורדת הנחיות בנושא הסמכת מעבדות לבדיקות TPH >>

Post a comment