איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  בוצת שפכים

  פיילוט בדיקת שילוב הבוצה היבשה ממט”ש בערמות בעלות זיהום קרקע ממקור של שמנים ודלקים.

  איזיטופ סיימה ביצוע בדיקת התכנות (פיילוט) בטיפול ביולוגי המשלב בוצות מט”ש וקרקע מזוהמת מטרת הניסויי כפי שהוגדר ע”י מומחי איזיטופ הייתה בדיקת התכנות ושימוש בתכונות הפיזיקליות מבניות של הבוצה והיתרונות הגלומים בשימוש בבוצה מטש”ים שעברה תהליך ייבוש טיבעי וארוך שנים.

  חברת איזיטופ ביצעה במהלך שנת 2016 פיילוט שנועד לבדוק את שילוב הבוצה היבשה ממט”ש לערמות בעלות זיהום קרקע ממקור של שמנים ודלקים.

  היתרונות בשילוב הבוצה לפירוק קרקע בעלת זיהום משמנים ודלקים הם:

  • הוספת נוטריינטים שיתכן וחסרים ממקור טבעי הדרושים לפירוק ה-TPH.
  • הפחתת כמות הנוטריינטים הנדרשים לטיפול בתשטיפים הנוצרים באתר הסילוק הסופי של הבוצה.
  • שילוב הבוצה יסייע בהכנסת אוויר לערמות ולכן יפחית את הצורך באיוורור מאולץ.
  • שילוב הבוצה יצמצן את זמן פעילות צמ”ה להפיכת הערמות ולכן יסייע בהפחתת זיהום האוויר.
  • שילוב הבוצות יפחית את היקף כלי הצמ”ה הנעים לאתר הטיפול ולפיכך יקטין את העומס על הכבישים ואת זיהום האוויר הכרוך בהובלתם.
  • שילוב הבוצות יפחית את שעות הפעילות של צמ”ה ולפיכך את הסיכון בתאונות.
  • שילוב הבוצה יאפשר לבוצה עצמה לעבור פירוק בטרם הטמנתה וכך הנפח המועבר להטמנה יקטן .

  הקמת הפיילוט

  ביוני 2016 חברת איזיטופ קיבלה את אישור המשרד להגנת הסביבה לביצוע הפיילוט במט”ש. באוגוסט 2016 חברת איזיטופ החלה את הקמת הפיילוט אשר כללה:

  • יצירת חיץ בין הפיילוט לקרקע של המט”ש למניעת זיהום צולב מהפיילוט לקרקעית המט”ש.
  • בניית מערכת לניקוז תשטיפים של הפיילוט.
  • ביצוע דיגום מורכב לערמות המקור עבור המשתנים שנבדקו במהלך הפיילוט.
  • בניית הערמות ביחסים המוגדרים מראש תוך השקייתן .

  במסגרת הקמת הפיילוט, הוקמו 4 ערמות שהכילו יחסים משקליים שונים בין בוצת המט”ש לקרקע המזוהמת, שאושרו ע”י המשרד להגנת הסביבה.

  ההבדל בין ערמה C ל-D הוא בריכוז הממוצע של המזהמים בבוצת המט”ש ששולבה בערמות .

  מהלך הפיילוט

  • הערמות נוטרו מדי שבוע לפרמטרים של פעילות ביולוגית: טמפרטורה, חמצן, פחמן דו חמצני, מתאן, חד תחמוצת הפחמן, H2S .
  • הערמות נוטרו מדי שבוע באמצעות PID .
  • הערמות עברו השקייה במהלך ערבובן פעם בחודש.

  אחת לחודש בוצע דיגום בערמות בהתאם לכלל ההנחיות והדרישות לדיגום ערמות של המשרד להגנ”ס.

  בסוף הניסוי, נדגמו ערמות המקור מחדש לבדיקת הירידה בריכוזי המזהמים בהן.

  תוצאות הפיילוט

  במהלך הניסוי מדד ה TOC, כלל הפחמן האורגני, נמצא במגמת ירידה עקבית בכל ארבעת הערמות במהלך כלל הניסוי.

  כמו כן, במהלך הניסוי נצפתה ירידה ביחס שבין הTPH באורך DRO לבין ה-TPH באורך ORO במהלך הניסוי. זהו תהליך פרקציונציה . לאחר בחינת השינוי ביחס בערמות המקור , שהיה קטן יותר באותם תנאים חיצוניים, ניתן לקבוע כי הסיבה בערמות הניסוי להליך הפרקציונציה היא פירוק החומר האורגני והפיכתו לחומר אנאורגני.

  ירידה ביחס הזה בין דיגום לדיגום בצורה עקבית מעידה על פירוק שרשראות באורך DRO בקצב מהיר לעומת קצב פירוק ה-ORO.לפי הספרות המקצועית ,שרשראות פחמניות באורך 25-10 פחמנים הן המזון המועדף על מיקרואורגניזמים. שרשראות פחמנים קצרות יותר רעילות למיקרואורגניזמים. שרשראות ארוכות יותר פחות מסיסות במים ולכן פחות זמינות למיקרואורגניזמים.

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ