איזיטופ שירותי איכות הסביבה

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  בוצה תעשייתית

  איזיטופ פתרונות טכנולוגיים לאיכות הסביבה מתמחים בטיפול בבוצה תעשייתית.

  צעדים רבים ננקטים כיום לניטור, איסוף, טיפול וטיהור מזהמים מהסביבה ככלל ומשפכים ביתיים ותעשייתיים בפרט. קיימים בארץ מעל 40 מט”שים (מתקני טיהור שפכים) ייעודיים לטיפול בשפכים על מנת להקטין את הנזק הסביבתי והבריאותי שנוצר. כמות המזהמים ואופיים רב – מזהמים אורגניים (TPH, PAH), מתכות כבדות (Hg, Fe, As), חומצות, דלקים ושמנים על סוגיהם. טיהור השפכים מבוצע ע”י תהליכים פיזיקליים כמו סינון (פילטרציה) בחישה ואידוי חומר אורגני, תהליכים ביולוגיים המתבססים על פעילות מיקרוביאלית עשירה (גידול אוכלוסיית בקטריות) המביאה לפירוק החומר האורגני תהליכים פיסיקו-כימיים בהם יש שימוש בממסים אורגניים ואנאורגניים לשטיפה ופירוק המזהמים האורגניים, חמצון וחיזור מתכות כבדות וביצוע קומפלקסציה לקבלת מבנים אינרטיים לא רעילים, סתירת החומצות ואיסופן וכן ספיחה ופירוק הדלקים והשמנים בשיטות שונות נוספות.

  כתוצר עיקרי של טיפול בשפכים תעשייתיים ומוניציפלים, מתקבלים מי קולחין שעל פי רוב משמשים לחקלאות, השקייה ולשם השבה לנחלים בטבע אך לא לשתייה. תוצר משני של תהליכים אלו הינה הבוצה המהווה משקע רטוב של חומר אורגני, מזהמים וכן סביבה עתירת מיקרואורגניזמים.

  הבוצה המתקבלת עכורה בעלת מרקם שומני, צמיגי, רטוב ולא מאוורר, ולכן נחשבת כמטרד סביבתי וכלכלי. היא עלולה להכיל פתוגנים (גורמי מחלות), מתכות כבדות, חומרים אורגניים, חומרים סינטטיים ועוד. לפיכך, בשנים האחרונות נעשים מאמצים רבים להפוך את הבוצה למוצר בפני עצמו כמו חומר גלם עבור דישון צמחים וחקלאות בשל אחוז החומר האורגני שהיא מכילה. כאמור, מתקיימת בה אוכלוסיית מיקרואורגניזמים אנאירוביים (שאינם צורכים חמצן לשם גדילתם) הניזונים מהחומר האורגני ומהמזהמים שהיא מכילה ובכך מביאים להקטנת נפחה. תהליך זה של הרקבת הבוצה מבוצע במיכלים יעודיים לאיסוף בוצות ממקור ביתי ותעשייתי.

  לבסוף, סילוק הבוצה מבוצע ע”י שריפתה או הטמנתה באתרי הטמנה מאושרים.

  אפשרויות ניצול הבוצה מגוון ותלוי בעיקר במקור ממנה הגיעה, תכולת המים, אופי וסוג המיקרואורגניזמים הקיימים בה ותכולת המזהמים בה. הבוצה עוברת תהליכי עיבוד רבים ושונים עד להטמנתה הסופית. הבוצה תחילה נאספת לאחר תהליך טיפול בשפכים, ועוברת תהליך של ייצוב (Stabilization) בו רוב המזהמים בבוצה מנוטרלים או שריכוזם יורד משמעותית לקבלת בוצה מזוהמת פחות. בהמשך, עוברת הבוצה תהליך של הוצאת מים (Dewatering) ולעיתים גם מעורב תהליך של הסמכת הבוצה (Thickening) על מנת שניתן יהיה להמשיך לעבד אותה ביתר קלות. לאחר מכן, מבוצע תהליך של מיצוק (Consolidation) הבוצה בו נותרים אחוזים נמוכים מאוד של נוזלים לאחר דחיסתה בלחץ גבוה ואף הוספת גורמים ממצקים כמו חומרי בטון (Cement). לבסוף מתקבלת בוצה מטופלת, מוצקה שניתן להובילה בקלות ולהטמינה באתרי הטמנה מורשים.

  סוגי טיפול בבוצות תעשייתיות

  בוצה משופעלת (Activated Sludge)

  זהו אחד הטיפולים הנפוצים בבוצה בהם הבוצה הנפלטת ממתקן לטיהור שפכים ובה ריכוז ראשוני של מיקרואורגניזמים, מוחזרת לזרם הכניסה למתקן – זרם תחזיר. פעולה זו גורמת להעלאת ריכוז סך כל המיקרואורגניזמים במתקן וכפועל יוצא יותר חומר אורגני מופרד מהשפכים הנכנסים. הבוצה המשופעלת מביאה להגדלת יעילות הטיפול בשפכים. טיפול זה מאפשר קיום תהליך של ברירה טבעית בבוצה שכן עם כל החזרה, ריכוז המיקרואורגניזמים מפרקי החומר האורגני גדל ועל כן הם הופכים לאוכלוסייה הדומיננטית יותר. בסופו של תהליך מתקבלת אוכלוסיית מיקרואורגניזמים דומיננטית ביותר בחלק של הבוצה ואילו במי הקולחין, ריכוז המיקוראורגניזמים נמוך יותר.

  חימום רב שלבי (Thermal Desorption System)

  טיפול זה נעשה ע”י החדרת מערכת צינורות אל תוך הבוצה (In Situ או On Situ) והזרמת אוויר בטמפרטורות גבוהות (מעל 400 מעלות צלזיוס) במערכת סגורה כך שהולכת החום נעשית בצורה עקיפה ולא ישירה למניעת ייבוש הבוצה. התהליך מתמקד בהולכת חום עקיף לבוצה לאידוי הנוזלים ובכללם המזהמים אשר בבוצה. מעל הבוצה ממקמים קולט גזים אשר אוסף את תערובת הגזים המכילים את המזהמים ומעבירם להמשך טיפול בנפרד (ביולוגי, strip וכו’).

  גיאוטיובים (Geotubes)

  טיפול המתבסס על סחיטת הבוצה באמצעות גיאוטיובים, צינורות בד דרכם מסונן הנוזל חזרה לסביבה ואילו המוצקים נכלאים בתוכם. שיטה זו יעילה מאוד להשבת מירב המוצקים שבבוצה. ככל טיפול בבוצה, לאחר שהגיאוטיובים התמלאו במוצקים עם תכולת מים נמוכה מזו ההתחלתית, מתבצע מיצוק שלהם והטמנה סופית.


  אדמה מזוהמתבוצותזיהום מי תהוםזיהום קרקעטיהור קרקעטיהור קרקע מזוהמת

  שירות איכות הסביבה © כל הזכויות שמורות לאיזיטופ