בדיקת זיהום קרקע

חפירות בקרקע מזוהמת

דיגום קרקע חול ים באמצעות מעבדה מוסמכת כחלק מפרויקט אשר כלל סקר קרקעות מזוהמות לאיתור זיהומים ועבודות שיקום חוף קריית חיים.

מעקב ערכי TPH

תרשימי דיגום ואנליזות

Logo