אתר פסולת באעבלין

אתר פסולת באעבלין

אתר פסולת אבליים נמצא ממערב ליישוב אעבלין בגליל ופעיל מאז 2007. המתקן לכילוי פסולת באעבלין מטפל בפסולת מעורבת שהרכבה הומוגני: עץ, רעפים וזכוכית.

Logo