אתר מחזור פסולת קדמת גליל

עמיאש - מפעל לקליטה, מיון ופינוי פסולת למחזור

עמיאש – מפעל לקליטה, מיון ופינוי פסולת למחזור

אתר “עמיאש” נמצא בפארק התעשיות בקדמת גליל והינו מורשה לביצוע הסכמי הטמנה. הפסולת המגיעה לאתר, עוברת תהליך של מיון והפרדה לכדי מחזור ואחוז הפסולת הנשלח להטמנה הוא נמוך מאוד.

באתר “עמיאש” קולטים פסולת בניין, פסולת יבשה, גזם ואשפה. האתר מורשה מטעם תאגיד המחזור ת.מ.י.ר ומאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה.

עמיאש - מפעל לקליטה, מיון ופינוי פסולת למחזור

Logo