אתר מחזור פסולת נתניה

תחנת מעבר ומיון נתניה

אתר המיחזור בנתניה משמש כתחנת מעבר ומיון לקליטה של פסולת בניין, פסולת מעורבת ופסולת תעשייתית. אתר המיחזור בנתניה מעניק שירות עבור מועצות אזוריות, מפעלים ורשויות.

Logo