אתר מחזור פסולת בכפר קרע

אתרי מיחזור בצפון

אתר המיחזור בכפר קרע הינו אתר מורשה לסילוק פסולת גושית, פינוי ומיחזור פסולת יבשה. האתר בכפר קרע הינו אתר מורשה ומאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה.

Logo