אתר הטמנת פסולת ומחזור בירוחם

אתר הטמנה ומחזור ירוחם

אתר ההטמנה ומחזור בירוחם הינו אתר לקליטה, מיון והטמנה של פסולת בניין, פסולת תעשייתית, עודפי עפר ופסולת מעורבת המשמשת לצורכי מחזור.