קידוח קרקע מזוהמת

סקר קרקע בצפון  |  סקר קרקע במרכזסקר קרקע בדרום

חברת איזיטופ מספקת שירותי קידוח ודיגום בקרקעות החשודות כמזוהמות, כחלק מסקר קרקע, באתרים מזוהמים בכל רחבי הארץ.

אחד החלקים החשובים בביצוע סקר קרקע באתר החשוד כמזוהם הוא ביצוע קידוחים בשטח ודיגום הקרקע מגלעיני הקידוחים.
ראשית, נקבעת רשת של קידוחים ובהתאם לכך נקבע גודל השטח המיוצג ע"י כל קידוח, וזאת לפי תקן NVN 5470 ההולנדי. הקידוחים ממוקמים כך שקיים קידוח אחד לפחות במקומות החשודים כמזוהמים ביותר באתר.
בהמשך, עולה לעיתים צורך לבצע קידוחים נוספים על מנת להגדיר באופן חד יותר את גבולות פלומת המזהם בקרקע. שיטת פעולה זו מאפשרת לבצע מאוחר יותר פינוי\טיפול של הקרקע המזוהמת בלבד כך שמתקיים פתרון יעיל לזיהום וזאת תוך הימנעות מבזבוז משאבים על טיפול בקרקע שאינה מזוהמת.

קידוח דיגום קרקע