סקר גז קרקע

טיפול בבוצות

סקר קרקע בצפון  |  סקר קרקע במרכזסקר קרקע בדרום

איזיטופ ושלוחותיה מבצעות סקרי גז קרקע לגילוי VOC, MTBE, ETBE, DIPE, TAME TBA ואתנול לצורך אפיון וזיהוי זיהומי גז קרקע.

גז הקרקע הוא גז הממוקם בין גרגרי הקרקע בתווך הבלתי רווי. גז זה עשוי להכיל חמצן, חנקן, פחמן דו חמצני ואדי מים, בנוסף למזהמים שונים המסוגלים לנוע אל פני השטח ואף אל מבנים בתהליכים של דיפוזיה והסעה. המזהמים העיקריים הם רדון ומתאן. קיימים גם זיהומים רבים בחומרים אורגאניים רעילים המתנדפים מזיהומי קרקע או מי תהום.

הצעת מחיר

בבחינת אדי המזהם בקרקע

בבחינת אדי המזהם בקרקע יש לקחת בחשבון את שני הגורמים הבאים:

  • חדירות או מוליכות הידראולית (Permeability)- כושר הקרקע להוליך נוזלים. ככל שהחלקיקים קטנים כך גם יורדת המוליכות.
  • תכולת הרטיבות (Moisture content)- האחוז מתוך נפח החללים בקרקע המלא במים. נוכחות נוזלים בקרקע מגבילה את תנועת אדי המזהם. לכן דיגום גז קרקע לאחר אירוע גשם אינו מייצג.

סקר סיכונים באמצעות סקר גזי קרקע

כאשר ישנו חשד לזיהום גזי קרקע יש לבצע סקר סיכונים באמצעות סקר גזי קרקע, המתבצע באחת משתי דרכים:

  • דיגום פסיבי – איסוף דוגמא באמצעות חומר המסוגל לספוג כדוגמת סיבי צלולוז. שיטה זו אינה מומלצת עבור סקרי סיכונים כיוון שאינה מאפשרת למדוד את נפח גז הקרקע שנאסף ביחידת זמן. ניתן גם לאסוף את הגזים באמצעות תא שטף מבודד המקיף שטח תחום וידוע. אוויר נקי מוזרם אל התא ומושך את אדי הגז הנבדק. הדגימות משמשות לקביעת שטף המזהם בשטח.
  • דיגום אקטיבי – דוגמא מחולצת בעזרת גשוש בעומק הקרקע.