סקר גז קרקע

טיפול בבוצות

סקר קרקע בצפון  |  סקר קרקע במרכזסקר קרקע בדרום

איזיטופ ושלוחותיה מבצעות סקרי גז קרקע לגילוי VOC, MTBE, ETBE, DIPE, TAME TBA ואתנול לצורך אפיון וזיהוי זיהומי גז קרקע.

גז הקרקע הוא גז הממוקם בין גרגרי הקרקע בתווך הבלתי רווי. גז זה עשוי להכיל חמצן, חנקן, פחמן דו חמצני ואדי מים, בנוסף למזהמים שונים המסוגלים לנוע אל פני השטח ואף אל מבנים בתהליכים של דיפוזיה והסעה. המזהמים העיקריים הם רדון ומתאן. קיימים גם זיהומים רבים בחומרים אורגאניים רעילים המתנדפים מזיהומי קרקע או מי תהום.

הצעת מחיר

קימות שתי שיטות עיקריות לדיגום גז קרקע – דיגום אקטיבי ודיגום פסיבי.

במידה וקיים חשד לזיהום באתר מסוים יש צורך לביצוע סקר ראשוני (SCREENING) במטרה לאתר את מוקדי הזיהום במזהמים נדיפים. סקר ראשוני זה הוא סקר גז קרקע אקטיבי. הסקר יבוצע בכל מוקד בו יש חשש להמצאות גז. בכל מוקד בו התבצע סקר גז יבוצעו קידוחי קרקע במסגרת סקר הקרקע

מטרה מרכזית נוספת הינה בחינת האפשרות של חדירת גזי קרקע למבנים והסיכון הפוטנציאלי הטמון לבריאות הציבור.
את הממצאים הכמותיים של הסקר משווים לערכי סף מתאימים לגז הקרקע.

בבחינת אדי המזהם בקרקע

בבחינת אדי המזהם בקרקע יש לקחת בחשבון את שני הגורמים הבאים:

  • חדירות או מוליכות הידראולית (Permeability)- כושר הקרקע להוליך נוזלים. ככל שהחלקיקים קטנים כך גם יורדת המוליכות.
  • תכולת הרטיבות (Moisture content) – האחוז מתוך נפח החללים בקרקע המלא במים. נוכחות נוזלים בקרקע מגבילה את תנועת אדי המזהם. לכן דיגום גז קרקע לאחר אירוע גשם אינו מייצג.

סקר סיכונים באמצעות סקר גזי קרקע

כאשר ישנו חשד לזיהום גזי קרקע יש לבצע סקר סיכונים באמצעות סקר גזי קרקע, המתבצע באחת משתי דרכים:

  • דיגום פסיבי – איסוף דוגמא באמצעות חומר המסוגל לספוג כדוגמת סיבי צלולוז. שיטה זו אינה מומלצת עבור סקרי סיכונים כיוון שאינה מאפשרת למדוד את נפח גז הקרקע שנאסף ביחידת זמן. ניתן גם לאסוף את הגזים באמצעות תא שטף מבודד המקיף שטח תחום וידוע. אוויר נקי מוזרם אל התא ומושך את אדי הגז הנבדק. הדגימות משמשות לקביעת שטף המזהם בשטח.
  • דיגום אקטיבי – דוגמא מחולצת בעזרת גשוש בעומק הקרקע.

חברת איזיטופ בעלת הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות והכרה ע"י המשרד לאיכות הסביבה חלוצה בתחום סקרי גזי קרקע בשיטה האקטיבית. שיטה זו מועדפת כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה לדיגום גז קרקע ודיגום אויר סביבתי.