סקר גז קרקע – שיטות דיגום אקטיביות

דיגום קרקע

ביצוע סקר גז קרקע בשיטות של דיגום אקטיבי לאיתור זיהומים.

סקר גז קרקע אקטיבי מתבצע באתרים אשר בהם ישנו חשד לקרקע מזוהמת בחומרים עם נדיפות בינונית וגבוהה.

סקר זה נערך בשטחים קטנים ובינוניים.

הצעת מחיר

מטרות סקר גז קרקע אקטיבי

 • סקר גז קרקע אקטיבי נערך כדי לבצע חקירה ראשונית באתר על-מנת לזהות זיהומים של חומרים נדיפים.
 • סקר גז קרקע אקטיבי בוחן את האפשרות של כניסת גזי קרקע למבנים.
 • סקר גז קרקע אקטיבי בוחן גם את הסיכון לבריאות הציבור הכללי הנוצר בעקבות גילוי של מזהמים נדיפים.

שיטות לדיגום אקטיבי

דיגום אקטיבי בשטח נחלק לשתי שיטות עיקריות:

שיטת TO-15

זוהי שיטה שבה נשאב נפח מדוד של גז קרקע אל תוך מכלים מיוחדים בוואקום. המכלים מועברים ישירות למעבדה לצורך ניתוח מקיף. בשיטה זו ניתן להשתמש במכלים שונים לאיסוף גז קרקע כמו קניסטרים, מכלי זכוכית ומזרקי זכוכית. הדיגום בשיטת TO-15 נערך בעיקר בקרקעות מוליכות.

שיטת TO-17

שיטה זו כוללת:

 • שאיבת נפח מדוד של גז קרקע.
 • ספיחת דגימות בעזרת סופחנים מותאמים.
 • העברה למעבדה.
 • ניתוח ממצאים מקיף.

בניתוח המעבדתי מסירים את המזהמים מן החומר שדוגם בשטח וזאת על-מנת לבצע מדידה מדויקת ואמתית של רמת הזיהום.

הנחיות לביצוע סקר גז קרקע אקטיבי

 • יש לוודא כי מערכת דיגום הקרקע אטומה לחלוטין ואין בה דליפה.
 • מערכת דיגום גז קרקע שאינה אטומה תביא לידי תוצאות שגויות מאחר וישנה התערבות חיצונית של אוויר סביבתי. המסקנות שיתקבלו כדיגום אקטיבי לקוי יהיו מוטעות לגבי רמת הזיהום בגזי קרקע. דבר זה עלול להוביל להימצאות של חומרים רעילים ומסרטנים גם לאחר פעולת טיהור קרקע מזוהמת.
 • את סקר גז הקרקע יש לערוך אך ורק באמצעות דוגמי גז קרקע מקצועיים שהוסמכו על-ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ובהתאם להנחיות של המשרד להגנת הסביבה.
 • המשרד להגנת הסביבה דורש בנוסף על עריכת בדיקה מקדימה בשטח וזאת במטרה להקפיד על איטום מערכת הדיגום, לשפר נהלי עבודה, לשדרג ציוד קיים ולערוך תכנית מקיפה לאבטחה ובקרת איכות גבוהה.

ההנחיות לביצוע דיגום אקטיבי בסקר גז קרקע בא כדי למנוע אי-אילו תקלות בכל הנוגע לטיפול במזהמים סביבתיים.