דיגום קרקע

דיגום קרקע

סקר קרקע בצפון  |  סקר קרקע במרכזסקר קרקע בדרום

חברת איזיטופ בע"מ מוסמכת ע״י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כחברה לביצוע דיגום קרקע וערמות לפי תקן  ISO-17025.

ראשית, אנשי חברת איזיטופ מכינים תכנית דיגום המבוססת על ממצאי הסקר ההיסטורי וגם סקר גז הקרקע בה נבחרים המקומות החשודים כמזוהמים ונקבעים מיקומי קידוחים ועומקי דיגום שיאפשרו אפיון ומיפוי תלת ממדי של פלומת המזהם בתת הקרקע.

הצעת מחיר

לאחר שתכנית הדיגום מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה וארגונים סביבתיים מקומיים, המומחים של חברת איזיטופ יורדים לשטח עם ציוד ייעודי ותקני לקידוח ודיגום קרקעות, ומבצעים את הדיגום בשטח.

סיום הדיגום נערך דוח סקר הקרקע בו מפורטות תוצאות הדיגום וניתנת המלצה להמשך טיפול. טיפול זה כולל לעיתים קרובות פתרונות קצה אותם מספקת חברת איזיטופ, וכך חברתנו מלווה את הלקוח מרגע גילוי החשד לזיהום, דרך הסקר ההיסטורי, סקר גז הקרקע וסקר הקרקע ועד פתרון הקצה.

נספח הרשות להסמכת מעבדות

דיגום קרקעות מזוהמות  IMG.20140720.WA0002