דיגום גז קרקע פסיבי

דיגום קרקעות מזוהמות ברמת הגולן

דיגום גז קרקע פסיבי מהווה שיטה יעילה ופשוטה לבדיקת זיהומי הקרקע בקשת רחבה של מזהמים נדיפים וחצי נדיפים – זיהומי דלקים, תרכובות אורגניות מוכלרות, חומרי הדברה, נפץ ועוד. בארץ מיישמים את שיטת סקר גז הקרקע הפסיבי לאיתור זיהומים בין היתר בתחנות דלק, בתעשייה כימית ותעשיית התרופות, מפעלים ביטחוניים ומתקנים צבאיים.

הצעת מחיר

דיגום פסיבי הוא למעשה איסוף דוגמאות בעזרת חומרים המסוגלים לספוג כדוגמת סיבי צלולוז. בשטח הקרקע החשודה כמזוהמת מבצעים קידוחים של 3.5 ס"מ לעומק של מטר אחד ומתקינים סופחנים מיוחדים. לאחר מספר ימים שולחים את הסופחנים לבדיקות מעבדה. תוצאות הבידקה מתקבלות בצורת טבלה ובה מפורטות הכמויות של החומר הנבדק. כמוכן הנתונים שמתקבלים מהדגימה מאפשרים ליצור מפה שלפיה ניתן לזהות את מוקדי הזיהום הפוטנציאליים של הקרקע.

סקר גז קרקע פסיבי נחשב ליעיל הודות לחומרים הרבים אותם ניתן לזהות ורגישותו הגבוהה. דיגום פסיבי מהווה שיטת סקר גז קרקע מועדפת במצבים של קרקע בעלת רמת חדירות נמוכה ורוויה גבוהה או במקרים של איתור מזהמים במי תהום. במצבים מסוימים המשרד להגנת הסביבה אף מכתיב שימוש בשיטת דיגום גז קרקע פסיבית, כך למשל בנוגע לאדמה מזוהמת בסולר.

שיטת דיגום גז קרקע פסיבי אינה מומלצת עבור סקרי סיכונים כיוון שאינה מאפשרת למדוד את נפח גז הקרקע שנאסף ביחידת זמן. ניתן גם לאסוף את הגזים באמצעות תא שטף מבודד המקיף שטח תחום וידוע. אוויר נקי מוזרם אל התא ומושך את אדי הגז הנבדק. הדגימות משמשות לקביעת שטף המזהם בשטח.

דגימת קרקעות מזוהמות